RicardoSantos

[RS]Fractals V9

update: added optional option for marking the fractals with bgcolor (request for: faizal.mansor.908)

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study(title='[RS]Fractals V9', overlay=true)
showPatterns = input(true)
showBarColors = input(false)
// ||---  Fractal Recognition:
filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals:")

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractal Recognition Functions: ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] : false

isBWFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and high[2] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||

filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)

plotshape(filteredtopf, title='Filtered Top Fractals', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, offset=-2)
plotshape(filteredbotf, title='Filtered Bottom Fractals', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows -------------------------------------------||
ShowHHLL = input(false)
higherhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
lowerhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
higherlow = filteredbotf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )
lowerlow = filteredbotf == false ? false : (
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )

plotshape(ShowHHLL ? higherhigh : na, title='Higher High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[HH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerhigh : na, title='Lower High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[LH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? higherlow : na, title='High Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[HL]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerlow : na, title='Lower Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[LL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractals from higher Timeframe: --------------------------------------------------------------||
ShowTimeFractals1 = input(false)
timeframe1 = input("240")


isTFFractal(mode, tf) => 
  ret = mode == 1 ? valuewhen(higherhigh == true, high[2], 0) >= security(tickerid, tf, high) :
    mode == -1 ? valuewhen(lowerlow == true, low[2], 0) <= security(tickerid, tf, low) : false

higherhhigh = higherhigh == false ? false : isTFFractal(1, timeframe1)
lowerllow = lowerlow == false ? false : isTFFractal(-1, timeframe1)

plotshape(ShowTimeFractals1 ? higherhhigh : na, title='Timed Top Fractals', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[TH]", offset=-2)
plotshape(ShowTimeFractals1 ? lowerllow : na, title='Timed Bottom Fractals', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[TL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel1 = input(false)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredtopf ? high[2] : na), title='Top Channel 1', color=black, offset=-2)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredbotf ? low[2] : na), title='Bottom Channel 1', color=black, offset=-2)
showchannel2 = input(false)
plot(not showchannel2 ? na : (higherhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 2', color=gray, offset=-2)
plot(not showchannel2 ? na : (lowerlow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 2', color=gray, offset=-2)
showchannel3 = input(false)
plot(not showchannel3 ? na : (higherhhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 3', color=silver, offset=-2)
plot(not showchannel3 ? na : (lowerllow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 3', color=silver, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  HLswings channel: unable to offset values
//plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  ZigZag:
showZigZag = input(true)

istop = ShowTimeFractals1 ? (higherhhigh ? true : false) : (filteredtopf ? true : false)
isbot = ShowTimeFractals1 ? (lowerllow ? true : false) : (filteredbotf ? true : false)
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)

zigzag = (
    istop and topcount[1] > botcount[1] ? high[2] :
    isbot and topcount[1] < botcount[1] ? low[2] :
    na )
//zigzag = not showZigZag ? na : ( filteredtopf == true ? high[2] : filteredbotf == true ? low[2] : na )
plot(not showZigZag ? na : zigzag, title= 'ZigZag', color=black, offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
bc = zigzag and high[2] == zigzag ? red : zigzag and low[2] == zigzag ? lime : silver
barcolor(showBarColors ? bc : na, offset=-2)

// ||---  Pattern Recognition:

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

// ||-->  Functions:
isBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad <= 0.886
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAltBat(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.382
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isButterfly(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.786
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 1.27 and xad <= 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isABCD(_mode)=>
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isGartley(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.618 // 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 0.75 and xad <= 0.875 // 0.786
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isCrab(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.75 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad >= 1.5 and xad <= 1.625 // 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isShark(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 1.13 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 2.24
  _xad = xad >= 0.88 and xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

is5o(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.13 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.618 and abc <= 2.24
  _bcd = bcd >= 0.5 and bcd <= 0.625 // 0.5
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 0.236 // negative?
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isWolf(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.27 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 0 and abc <= 5
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 1.618
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 5
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isHnS(_mode)=>
  _xab = xab >= 2.0 and xab <= 10
  _abc = abc >= 0.90 and abc <= 1.1
  _bcd = bcd >= 0.236 and bcd <= 0.88
  _xad = xad >= 0.90 and xad <= 1.1
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isConTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.618
  _bcd = bcd >= 0.382 and bcd <= 0.618
  _xad = xad >= 0.236 and xad <= 0.764
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isExpTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.236 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.000 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.236 and bcd <= 2.000
  _xad = xad >= 2.000 and xad <= 2.236
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(-1) and not isABCD(-1)[1], text="\nAB=CD", title='Bear ABCD', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(-1) and not isBat(-1)[1], text="Bat", title='Bear Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(-1) and not isAltBat(-1)[1], text="Alt Bat", title='Bear Alt Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(-1) and not isButterfly(-1)[1], text="Butterfly", title='Bear Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(-1) and not isGartley(-1)[1], text="Gartley", title='Bear Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(-1) and not isCrab(-1)[1], text="Crab", title='Bear Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(-1) and not isShark(-1)[1], text="Shark", title='Bear Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(-1) and not is5o(-1)[1], text="5-O", title='Bear 5-O', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(-1) and not isWolf(-1)[1], text="Wolf Wave", title='Bear Wolf Wave', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(-1) and not isHnS(-1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bear Head and Shoulders', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(-1) and not isConTria(-1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bear Contracting triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(-1) and not isExpTria(-1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bear Expanding Triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(1) and not isABCD(1)[1], text="AB=CD\n", title='Bull ABCD', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(1) and not isBat(1)[1], text="Bat", title='Bull Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(1) and not isAltBat(1)[1], text="Alt Bat", title='Bull Alt Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(1) and not isButterfly(1)[1], text="Butterfly", title='Bull Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(1) and not isGartley(1)[1], text="Gartley", title='Bull Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(1) and not isCrab(1)[1], text="Crab", title='Bull Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(1) and not isShark(1)[1], text="Shark", title='Bull Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(1) and not is5o(1)[1], text="5-O", title='Bull 5-O', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(1) and not isWolf(1)[1], text="Wolf Wave", title='Bull Wolf Wave', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(1) and not isHnS(1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bull Head and Shoulders', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(1) and not isConTria(1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bull Contracting Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(1) and not isExpTria(1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bull Expanding Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)