LonesomeTheBlue

Market Profile

Hello All,

This is Market Profile script. "Market Profile is an intra-day charting technique (price vertical, time/activity horizontal) devised by J. Peter Steidlmayer. Steidlmayer was seeking a way to determine and to evaluate market value as it developed in the day time frame. The concept was to display price on a vertical axis against time on the horizontal, and the ensuing graphic generally is a bell shape--fatter at the middle prices, with activity trailing off and volume diminished at the extreme higher and lower prices." You better search it on the net for more information, you can find a lot of articles and books about the Market Profile.

You have option to see Value Area, All Channels or only POC line, you can set the colors as you wish.

Also you can choose the Higher Time Frame from the list or the script can choose the HTF for you automatically.Enjoy!
Informacje o Wersji: "Line Width" option added
Informacje o Wersji: Alerts added:
=> "Price in POC"
=> "Price went above POC"
=> "Price went below POC"
Informacje o Wersji: "Sizing Rate %" option added, it's for scaling the length of the bars. default value is 100%. you can set it from 30% to 500%. (User Request)
Informacje o Wersji: Option added to show old MPs
Array used for the lines instead of variables
Informacje o Wersji: typo fixed
Informacje o Wersji: array.clear(all_lines) used to clear the line array for the memory errors (if old MPs enabled)

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?