Trendoscope

HarmonicPatternTracking

Library "HarmonicPatternTracking"
Library contains few data structures and methods for tracking harmonic pattern trades via pinescript.

method draw(this)
  Creates and draws HarmonicDrawing object for given HarmonicPattern
  Namespace types: HarmonicPattern
  Parameters:
    this (HarmonicPattern): HarmonicPattern object
  Returns: current HarmonicPattern object

method addTrade(this)
  calculates HarmonicTrade and sets trade object for HarmonicPattern
  Namespace types: HarmonicPattern
  Parameters:
    this (HarmonicPattern): HarmonicPattern object
  Returns: bool true if pattern trades are valid, false otherwise

method delete(this)
  Deletes drawing objects of HarmonicDrawing
  Namespace types: HarmonicDrawing
  Parameters:
    this (HarmonicDrawing): HarmonicDrawing object
  Returns: current HarmonicDrawing object

method delete(this)
  Deletes drawings of harmonic pattern
  Namespace types: HarmonicPattern
  Parameters:
    this (HarmonicPattern): HarmonicPattern object
  Returns: current HarmonicPattern object

HarmonicDrawing
  Drawing objects of Harmonic Pattern
  Fields:
    xa (series line): xa line
    ab (series line): ab line
    bc (series line): bc line
    cd (series line): cd line
    xb (series line): xb line
    bd (series line): bd line
    ac (series line): ac line
    xd (series line): xd line
    x (series label): label for pivot x
    a (series label): label for pivot a
    b (series label): label for pivot b
    c (series label): label for pivot c
    d (series label): label for pivot d
    xabRatio (series label): label for XAB Ratio
    abcRatio (series label): label for ABC Ratio
    bcdRatio (series label): label for BCD Ratio
    xadRatio (series label): label for XAD Ratio

HarmonicTrade
  Trade tracking parameters of Harmonic Patterns
  Fields:
    initialEntry (series float): initial entry when pattern first formed.
    entry (series float): trailed entry price.
    initialStop (series float): initial stop when trade first entered.
    stop (series float): current stop updated as per trailing rules.
    target1 (series float): First target value
    target2 (series float): Second target value
    target3 (series float): Third target value
    target4 (series float): Fourth target value
    status (series int): Trade status referenced as integer
    retouch (series bool): Flag to show if the price retouched after entry

HarmonicProperties
  Display and trade calculation properties for Harmonic Patterns
  Fields:
    fillMajorTriangles (series bool): Display property used for using linefill for harmonic major triangles
    fillMinorTriangles (series bool): Display property used for using linefill for harmonic minor triangles
    majorFillTransparency (series int): transparency setting for major triangles
    minorFillTransparency (series int): transparency setting for minor triangles
    showXABCD (series bool): Display XABCD pivot labels
    lblSizePivots (series string): Pivot label size
    showRatios (series bool): Display Ratio labels
    useLogScaleForScan (series bool): Use log scale to determine fib ratios for pattern scanning
    useLogScaleForTargets (series bool): Use log scale to determine fib ratios for target calculation
    base (series string): base on which calculation of stop/targets are made.
    entryRatio (series float): fib ratio to calculate entry
    stopRatio (series float): fib ratio to calculate initial stop
    target1Ratio (series float): fib ratio to calculate first target
    target2Ratio (series float): fib ratio to calculate second target
    target3Ratio (series float): fib ratio to calculate third target
    target4Ratio (series float): fib ratio to calculate fourth target

HarmonicPattern
  Harmonic pattern object to track entire pattern trade life cycle
  Fields:
    id (series int): Pattern Id
    dir (series int): pattern direction
    x (series float): X Pivot
    a (series float): A Pivot
    b (series float): B Pivot
    c (series float): C Pivot
    d (series float): D Pivot
    xBar (series int): Bar index of X Pivot
    aBar (series int): Bar index of A Pivot
    bBar (series int): Bar index of B Pivot
    cBar (series int): Bar index of C Pivot
    dBar (series int): Bar index of D Pivot
    przStart (series float): Start of PRZ range
    przEnd (series float): End of PRZ range
    patterns (bool): array representing the patterns
    patternLabel (series string): string representation of list of patterns
    patternColor (series color): color assigned to pattern
    properties (HarmonicProperties): HarmonicProperties object containing display and calculation properties
    trade (HarmonicTrade): HarmonicTrade object to track trades
    drawing (HarmonicDrawing): HarmonicDrawing object to manage drawings

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.