HeWhoMustNotBeNamed

rzigzag

HeWhoMustNotBeNamed Wizard Zaktualizowano   
Library "rzigzag"
Recursive Zigzag Using Matrix allows to create zigzags recursively on multiple levels. After bit of consideration, decided to make this public.

zigzag(length, ohlc, numberOfPivots, offset)
  calculates plain zigzag based on input
  Parameters:
    length: Zigzag Length
    ohlc: Array containing ohlc values. Can also contain custom series
    numberOfPivots: Number of max pivots to be returned
    offset: Offset from current bar. Can be used for calculations based on confirmed bars
  Returns:

nextlevel(zigzagmatrix, numberOfPivots)
  calculates next level zigzag based on present zigzag coordinates
  Parameters:
    zigzagmatrix: Matrix containing zigzag pivots , bars, bar time, direction and level
    numberOfPivots: Number of max pivots to be returned
  Returns: matrix<float> zigzagmatrix

draw(zigzagmatrix, newPivot, doublePivot, lineColor, lineWidth, lineStyle, showLabel, xloc)
  draws zigzag based on the zigzagmatrix input
  Parameters:
    zigzagmatrix: Matrix containing zigzag pivots , bars, bar time, direction and level
    newPivot: Flag indicating there is update in the pivots
    doublePivot: Flag containing there is double pivot update on same bar
    lineColor: Zigzag line color
    lineWidth: Zigzag line width
    lineStyle: Zigzag line style
    showLabel: Flag to indicate display pivot labels
    xloc: xloc preference for drawing lines/labels
  Returns:

draw(length, ohlc, numberOfPivots, offset, lineColor, lineWidth, lineStyle, showLabel, xloc)
  calculates and draws zigzag based on zigzag length and source input
  Parameters:
    length: Zigzag Length
    ohlc: Array containing ohlc values. Can also contain custom series
    numberOfPivots: Number of max pivots to be returned
    offset: Offset from current bar. Can be used for calculations based on confirmed bars
    lineColor: Zigzag line color
    lineWidth: Zigzag line width
    lineStyle: Zigzag line style
    showLabel: Flag to indicate display pivot labels
    xloc: xloc preference for drawing lines/labels
  Returns:

drawfresh(zigzagmatrix, zigzaglines, zigzaglabels, lineColor, lineWidth, lineStyle, showLabel, xloc)
  draws fresh zigzag for all pivots in the input matrix.
  Parameters:
    zigzagmatrix: Matrix containing zigzag pivots , bars, bar time, direction and level
    zigzaglines: array to which all newly created lines will be added
    zigzaglabels: array to which all newly created lables will be added
    lineColor: Zigzag line color
    lineWidth: Zigzag line width
    lineStyle: Zigzag line style
    showLabel: Flag to indicate display pivot labels
    xloc: xloc preference for drawing lines/labels
  Returns:
Informacje o Wersji:
v2

Just updating library reference.
Informacje o Wersji:
v3
Informacje o Wersji:
v4
Informacje o Wersji:
v5
Informacje o Wersji:
v6

Added:
iZigzag(length, h, l, numberOfPivots)
  calculates plain zigzag based on input array
  Parameters:
    length: Zigzag Length
    h: array containing high values of a series
    l: array containing low values of a series
    numberOfPivots: Number of max pivots to be returned
  Returns: matrix zigzagmatrix
Informacje o Wersji:
v7
Informacje o Wersji:
v8
Informacje o Wersji:
v9

Minor defect
Informacje o Wersji:
v10

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.