hiddenpablo

DAMA - Dyn ATR based MA

English description:
This is my approach to self fixing moving average that uses ATR to establish which MA length to use, considering current price volatility .
It has four settings values:
- ATR Length
- MA Length From
- MA Length To
- Choose Moving Average (2 options: SMA and EMA )

This script is invite-only for the members of our trading group (info in signature).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Polish description:
Niniejszy skrypt jest moim podejściem do zaprogramowania automatycznie ustalającej się średniej kroczącej, która przy wykorzystaniu ATR ustala z ilu świec wstecz obliczać cenę średnią, biorąc pod uwagę zakres zmienności ceny z danego okresu.
Skrypt posiada cztery ustawienia:
- ATR Length (długość Average True Range )
- MA Length From
- MA Length To
- Choose Moving Averaga (2 opcje: SMA i EMA )

Skrypt jest publikowany na zasadzie invite-only(konieczność przydzielenia dostępu na TradingView), a zatem dostępny jest tylko dla aktywnych użytkowników naszej grupy traderskiej, do której link można znaleść w mojej sygnaturze poniżej.
Informacje o Wersji: New version has the following improvements:
- 'Trend Points Calculation': this default activated option that pushes Dynamic MA up or down for better trend following.
- 'Display Candle Height Shadow Avg': so called shadow that equals candles average candle height of last several candles. If the TrendPoints option would be deactived the DAMA would be placed directly in the middle of it.
- 'Height Caunted By': method of calculating the candle height avg. Only candle body or body + its wicks.
- 'ATR Bands': Optional ATR multiplication lines around DAMA. From 1 to 5.

Polish description:
----------------------
Nowa wersa zawiera następujące usprawnienia:
- 'Trend Points Calculation': moja nowa idea 'punktów trendu', o które zostanie przesunięta średnia dynamiczna w górę lub w dół, zależnie od tego, jaki trend wynika z obliczeń.
- 'Display Candle Height Shadow Avg': tzw cień o średniej wysokości ostatnich kilkunastu/kilkudziesięciu świec. Jeśli Punkty Trendu byłyby wyłączone wtedy DAMA wyrysowałaby się dokładnie pośrodku tego pola.
- 'Height Caunted By': metoda obliczania średniej wysokości świec. Do wyboru są dwie: po samych korpusach, lub korpusy + wartości najwyższe/najniższe świecy.
- 'ATR Bands': Wstęgy/bandy ATR, będące mnożnikiem tej wartości, od 1 do 5.
Informacje o Wersji: Added:
* Source selector: close, hl2, hl3, ohlc4 orther other script output you have on chart.
* Crosses of the 'Shadow': over or under crosses of the middle of 'trend shadow' which is useful for local/longer trends indication.
* Alerts for crosses; 3 types:
- Center of Shadow Crossed
- Incoming Down Possible
- Incoming Up Possible
Skrypt tylko na zaproszenie

Dostęp do tego skryptu mają tylko użytkownicy upoważnieni przez autora i zazwyczaj wiąże się z opłatą. Możesz dodać go do ulubionych, ale będziesz mógł z niego korzystać dopiero po uzyskaniu zgody jego autora. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z hiddenpablo, lub postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami autora.

TradingView sugeruje, abyś nie płacił za skrypt i nie używał go, jeśli nie ufasz autorowi w 100 % i nie rozumiesz, jak działa skrypt. W wielu przypadkach można znaleźć dobrą alternatywę open-source za darmo w naszej Bibliotece Publicznej.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

Uwaga: przeczytaj to, zanim poprosisz o dostęp.

We are group of mostly Polish traders but welcome everyone to join our Discord crypto&fx group: ChartInsiders.com
- https://discord.gg/dWaU2rS
My Twitter Account: https://twitter.com/Crypto_Investor

Komentarze

ok. I understand this software is meant for the Polish people only !! Thanks anyway from my side.
Odpowiedz
hiddenpablo pklaskar
@pklaskar, No its not only for Polish members. We have channel directed for English speaking people as well in the group. You are welcome.
Odpowiedz
pklaskar hiddenpablo
@hiddenpablo, Thanks for your reply. Please tell me how I get access to this wonderful indicator??
Odpowiedz
hiddenpablo pklaskar
@pklaskar, Join our Discord group - be active like few times per week in English speaking channel (#discussion) so you will have access as long as you are an that kind of 'active member'. Its really not a lot of effort and the group is totally free of charge. That is why users have to be active (post your own view on price, lets say your own charts with predictions, or few links to interesting news aboout crypto/forex).
Odpowiedz
May I get the access please??
Thanks in advance !!
Odpowiedz
hiddenpablo pklaskar
@pklaskar, Read my signature please (under every script).
Odpowiedz