xel_arjona

Standard Error Bands by @XeL_arjona

Standard Error Bands - Code by @XeL_arjona
Original implementation by:
Traders issue: Stocks & Commodities V. 14:9 (375-379):
Standard Error Bands by Jon Andersen
Version 1For a quick and publicly open explanation of this Statistical indicator, you can refer at Here!

Extract from the former URL:
Standard Error bands are quite different than Bollinger's. First, they are bands constructed around a linear regression curve. Second, the bands are based on two standard errors above and below this regression line. The error bands measure the standard error of the estimate around the linear regression line. Therefore, as a price series follows the course of the regression line the bands will narrow, showing little error in the estimate. As the market gets noisy and random, the error will be greater resulting in wider bands.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
// Standard Error Bands - Code by @XeL_arjona
// Original implementation by:
//   Traders issue: Stocks & Commodities V. 14:9 (375-379): 
//          Standard Error Bands by Jon Andersen
// Ver 1
study(title="Standard Error Bands by @XeL_arjona", shorttitle="StDeBands", overlay=true)
len = input(defval=21, minval=1, title="Linear Regression Window:")
sm = input(true, title="Use Jon Andersen's Smooth of Median:")
src = close
// Standard Error Band Function
stdeB(array,p,mult,dir) =>
  lr = sm ? sma(linreg(array,p,0),1) : linreg(array,p,0)
  stde = stdev(lr,p)/sqrt(p)
  d = dir ? 1 : -1
  eband = lr + d * mult * stde
lrc = sma(linreg(src, len, 0),1)
m = plot(lrc, color = blue, title = "OLS Regression Curve", style = line, linewidth = 2)
ub = plot(stdeB(close,len,2,true), color = green, title = 'StdEu', style = line, linewidth = 1)
bb = plot(stdeB(close,len,2,false), color = red, title = 'StdEb', style = line, linewidth = 1)
fill(m,ub, color=olive, title="StdE_U", transp=81)
fill(m,bb, color=orange, title="StdE_B", transp=81)