Electrified

Averages

Electrified Zaktualizowano   
Library "Averages"
Contains utilities for generating averages from arrays. Useful for manipulated or cleaned data.

triangular(src, startingWeight) Calculates the triangular weighted average of a set of values where the last value has the highest weight.
  Parameters:
    src: The array to derive the average from.
    startingWeight: The weight to begin with when calculating the average. Higher numbers will decrease the bias.

weighted(src, weights, weightDefault) Calculates the weighted average of a set of values.
  Parameters:
    src: The array to derive the average from.
    weights: The array containing the weights for the source.
    weightDefault: The default value to use when a weight is NA.

triangularWeighted(src, weights, startingWeight) Calculates the weighted average of a set of values where the last value has the highest triangular multiple.
  Parameters:
    src: The array to derive the average from.
    weights: The array containing the weights for the source.
    startingWeight: The multiple to begin with when calculating the average. Higher numbers will decrease the bias.

exponential(src) Calculates the exponential average of a set of values where the last value has the highest weight.
  Parameters:
    src: The array to derive the average from.

arrayFrom(src, len, omitNA) Creates an array from the provided series (oldest to newest).
  Parameters:
    src: The array to derive from.
    len: The target length of the array.
    omitNA: If true, NA values will not be added to the array and the resultant array may be shorter than the target length.
Informacje o Wersji:
v2 Fixed doc param name
Informacje o Wersji:
v3 Improved array from series function.
Informacje o Wersji:
v4 fixed exponential calc.
Informacje o Wersji:
v5 Fixed issue with exponential not tracking like ema.
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.