mks17

Signal Analyzer

mks17 Zaktualizowano   
This library contains functions that try to analyze trading signals performance.
Like the % of average returns after a long or short signal is provided or the number of times that signal was correct, in the inmediate 2 candles after the signal.
Informacje o Wersji:
v2
Informacje o Wersji:
v3

Added:
f_signalDim()
Informacje o Wersji:
v4

Updated:
f_SignalPrecision()

Removed:
f_signalDim()
Informacje o Wersji:
v5
Signal input is suppose to be an oscillator, SellZone the top threshold and BuyZone the bottom threshold.
The last input is to calculate the outputs at the n bar after the signal
I.e: (RSI, 70, 30, 3)
Informacje o Wersji:
v6 Efficacy formula changed

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.