LazyBear

Impulse MACD [LazyBear]

Impulse MACD is a modified MACD , formed by filtering out the values in a MA range (region between MAs of high and low), thereby reducing whipsaw typical in a sideways market. This is usually plotted as histogram. This also plots the traditional histogram ( MACD - Signal), to help in finding entries/exits.

Use this like a traditional MACD (Zero line crossing or Signal crossing).

Colors legend:
  • Impulse MACD: Possible colors => Lime / Green / Orange / Red, based on the ImpulseMACD position with respect to MidLine and Signal.
  • Impulse MACD Signal: Maroon line.
  • Blue histogram: (ImpulseMACD - Signal).

List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
//
study("Impulse MACD [LazyBear]", shorttitle="IMACD_LB", overlay=false)
lengthMA = input(34)
lengthSignal = input(9)
calc_smma(src, len) =>
	smma=na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
	smma

calc_zlema(src, length) =>
	ema1=ema(src, length)
	ema2=ema(ema1, length)
	d=ema1-ema2
	ema1+d

src=hlc3
hi=calc_smma(high, lengthMA)
lo=calc_smma(low, lengthMA)
mi=calc_zlema(src, lengthMA) 

md=(mi>hi)? (mi-hi) : (mi<lo) ? (mi - lo) : 0
sb=sma(md, lengthSignal)
sh=md-sb
mdc=src>mi?src>hi?lime:green:src<lo?red:orange
plot(0, color=gray, linewidth=1, title="MidLine")
plot(md, color=mdc, linewidth=2, title="ImpulseMACD", style=histogram)
plot(sh, color=blue, linewidth=2, title="ImpulseHisto", style=histogram)
plot(sb, color=maroon, linewidth=2, title="ImpulseMACDCDSignal")

ebc=input(false, title="Enable bar colors")
barcolor(ebc?mdc:na)