ZoomerXeus

AutoFiboRetrace

ZoomerXeus Pro+ Updated   
Library "AutoFiboRetrace"
TODO: add library description here

fun(x) TODO: add function description here
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns
Informacje o Wersji: v2

Added:
original(x) TODO: add function description here
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns

renderOnly()

Removed:
fun(x) TODO: add function description here
Informacje o Wersji: v3

ที่เพิ่ม:
autoCalculate(FPeriod, sourceLow, sourceHigh)
  TODO: auto calculate fibnacci retrace by Highest and Lowest of Price
  Parameters:
    FPeriod: TODO: lenght of candle for find highest and lowest
    sourceLow: TODO: source for find lowest value
    sourceHigh: TODO: source for find highest value
  Returns: TODO: List of Lavel price

ที่ลบออก:
original(x)
  TODO: add function description here
Informacje o Wersji: v4

ที่อัปเดต:
autoCalculate(lowValue, highValue, isUptrend)
  TODO: calculate fibnacci retrace by fix high low value
  Parameters:
    lowValue: TODO: low value
    highValue: TODO: high value
    isUptrend: : is uptrend
  Returns: TODO: List of Lavel price

ที่ลบออก:
renderOnly()
Informacje o Wersji: v5

ที่เพิ่ม:
fixCalculate(lowValue, highValue, isUptrend)
  TODO: calculate fibnacci retrace by fix high low value
  Parameters:
    lowValue: TODO: low value
    highValue: TODO: high value
    isUptrend: : is uptrend
  Returns: TODO: List of Lavel price

ที่อัปเดต:
autoCalculate(FPeriod, sourceLow, sourceHigh, isUptrend)
  TODO: auto calculate fibnacci retrace by Highest and Lowest of Price
  Parameters:
    FPeriod: TODO: lenght of candle for find highest and lowest
    sourceLow: TODO: source for find lowest value
    sourceHigh: TODO: source for find highest value
    isUptrend: : is uptrend
  Returns: TODO: List of Lavel price
Informacje o Wersji: v6

Added:
autoCalculateActionZone(FPeriod, sourceLow, sourceHigh)
  TODO: auto calculate fibonacci retrace by Highest and Lowest of Price
  Parameters:
    FPeriod: TODO: length of candle for find highest and lowest
    sourceLow: TODO: source for find lowest value
    sourceHigh: TODO: source for find highest value
  Returns: TODO: List of Level price

fixCalculateActionZone(lowValue, highValue)
  TODO: calculate fibonacci retrace by fix high low value
  Parameters:
    lowValue: TODO: low value
    highValue: TODO: high value
  Returns: TODO: List of Level price
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.