im237

Fibonacci Levels

im237 Zaktualizowano   
ENGLISH
FiboLevels uses standard deviation (a measure of market volatility ). For me, more successful parameters were EMA , 500 days, showing levels 50 and 100.
The standard RSI 14 indicator helps to determine the levels, you can use its values to navigate the levels if the price approaches any line, and the RSI is in the overbought or oversold zone, that is, there is a high probability that the price may rebound from this level.
If the script does not display levels, then you need to reduce the length parameter
If the price has gone beyond the lines, then the number of levels can be increased in the Number of Lines Show parameter

Russian
В FiboLevels используется стандартное отклонение (величина измерения волатильности рынка). Для меня более удачными параметрами вышли EMA , 500 дней , показ уровней 50 и 100.
Определять уровни помогает стандартный индикатор RSI 14, по его значениям можно ориентироваться в уровнях, если цена подходит к какой-либо линии, а RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности, то есть большая вероятность что от этого уровня цена может оттолкнуться.
Если скрипт не отображает уровней, то нужно уменьшить параметр длина
Если цена вышла за пределы линий, то количество уровней можно увеличить в параметре Number of Lines Show
Informacje o Wersji:
now the old lines are removed
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?