LazyBear

Premier RSI Oscillator [LazyBear]

This is a modified form of PSO (original idea by Lee Leibfarth), to use RSI as the input.

This provides a quick response to changes in market direction. This highly sensitive indicator allows for early anticipation of price turns and can be used to establish definitive trading zones that identify potential trading opportunities.

Entry/Exit rules are the same as PSO . Enabling bar colors makes it easy to identify the entry/exits too (Refer to my comment below for more points to keep in mind regarding colors)

Here's a comparison against normal RSI .

More info:
PSO:
List of my public indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: blog.tradingview.com/?p=970


List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study("Premier RSI Oscillator [LazyBear]", shorttitle="PRO_LB")
src=input(close, title="Source")
lrsi=input(14, title="RSI Length")
stochlen = input(8, title="Stoch length")
smoothlen = input(25, title="Smooth length")
r=rsi(src, lrsi)
sk=stoch(r, r, r, stochlen)
len = round(sqrt( smoothlen ))
nsk = 0.1 * ( sk - 50 )
ss = ema( ema( nsk, len ), len )
expss = exp( ss )
pro = ( expss - 1 )/( expss + 1 )
plot( pro, title="Premier RSI Stoch", color=black, linewidth=2 )
plot( pro, color=iff( pro < 0, red, green ), style=histogram , title="PROHisto")
plot(0, color=gray, title="ZeroLine")
plot( 0.2, color=gray, style=3 , title="Level2+")
plot( 0.9, color=gray, title="Level9+")
plot( -0.2, color=gray, style=3, title="Level2-")
plot( -0.9, color=gray, title="Level9-")
ebc=input(false, title="Enable bar colors")
bc=ebc?(pro<0? (pro<pro[1]?red:orange) : (pro>pro[1]?lime:green)) : na
barcolor(bc)