hiddenpablo

RSI with Smoothing and over-areas colored

I have noticed that lower length-values for RSI give much better signals for day and swing trading than default 14 bars back period. Also smoothing the RSI line by using moving average method reduces some of the noise/fake turn-backs.
Here you can change:
- bars back of RSI (default 4)
- smoothing the line (default 3)
- bars colorization of RSI's uptrend and downtrend (default ON)

I encourage you to play around with parameters to fit your favourite intervals best way.

If you would like to have BUY and SELL signals same as on the chart above, here you have my complementary script for that:
Informacje o Wersji: Now you can manually set the values for over bought/sold areas (default is 70 and 30).
Informacje o Wersji: - 50% line added on osscilator
- default candles colorization is now off
There is new BUY/SELL Arrows script avaliable, much better than previous one. Here you have the link:

We are group of mostly Polish traders but welcome everyone to join our Discord crypto&fx group: ChartInsiders.com
- https://discord.gg/dWaU2rS
My Twitter Account: https://twitter.com/Crypto_Investor
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?