LonesomeTheBlue

Divergence for Many Indicators v4

LonesomeTheBlue Wizard Zaktualizowano   
Hello Traders,


Here is my new year gift for the community, Digergence for Many Indicators v4. I tried to make it modular and readable as much as I can. Thanks to Pine Team for improving Pine Platform all the time!

How it works?
- On each candle it checks divergences between current and any of last 16 Pivot Points for the indicators.
- it search divergence on choisen indicators => RSI , MACD , MACD Histogram, Stochastic , CCI , Momentum, OBV, VWMACD, CMF and any External Indicator!
- it checks following divergences for 16 pivot points that is in last 100 bars for each Indicator.
--> Regular Positive Digergences
--> Regular Negative Digergences
--> Hidden Positive Digergences
--> Hidden Negative Digergences
- for positive divergences first it checks if closing price is higher than last closing price and indicator value is higher than perious value, then start searching divergence
- for negative divergences first it checks if closing price is lower than last closing price and indicator value is lower than perious value, then start searching divergence


Some Options:

Pivot Period: you set Pivot Period as you wish. you can see Pivot Points using "Show Pivot Points" option
Source for Pivot Points: you can use Close or High/Low as source
Divergence Type: you can choose Divergence type to be shown => "Regular", "Hidden", "Regular/Hidden"
Show Indicator Names: you have different options to show indicator names => "Full", "First Letter", "Don't Show"
Show Divergence Number: option to see number of indicators which has Divergence
Show Only Last Divergence: if you enable this option then it shows only last Positive and Negative Divergences
you can include any External Indicator to see if there is divergence
- enable "Check External Indicator"
- and then choose External indicator name in the list, "External Indicator"
- External indicator name is shown as Extrn
- related external indicator must be added before enabling this option

Coloring, line width and line style options for different type of divergences.

Following Alerts added:
- Positive Regular Divergence Detected
- Negative Regular Divergence Detected
- Positive Hidden Divergence Detected
- Negative Hidden Divergence Detected


Now lets see some examples:

Hidden Divergences:

Regular and Hidden Divergences together:

Showing first letters of indicators:

You can see only the number of indicators which has divergence:

You can see only divergence lines without indicators names and numbers:

option to used different label/line/text colors:

You have option to see only last divergences:

You can change Pivot Period, in following example Pivot Period = 15:

You can use Close or High/Low as Source for Divergence

You can include external indicators and get divergences on it:

Wish you all a happy new year!

Enjoy!
Informacje o Wersji:
New Updates:
-"Don't Wait for Confirmation" option added. if you enable this option it doesn't wait for candle or indicator confirmation and it gives the divergence signal immediately. some users like this more.
- "Maximum Pivot Points to Check" option added, its the number of Pivot Highs/Lows to search for divergence. you can set it as you wish.
- "Maximum Bars to Check" option added, its the number of bars/candles to search for divergence. you can set it as you wish.
- Last divergence lines removed until meeting new Pivot High/Low. So now there is no unnecessary lines/labels.

Enjoy!
Informacje o Wersji:
"Minimum Number of Divergence" option added. for example if you set it "2" then the scripts shows the divergence if there is 2 or greater number of divergence.
Informacje o Wersji:
"Show Divergence Lines" added. if you disable it then the script won't show the Divergence Lines.
Example:
Informacje o Wersji:
Hidden Divergence fixed.
Informacje o Wersji:
Fixed.
Informacje o Wersji:
bug fixed in "Minimum Number of Divergence" option. Thanks to @gold4boomersdoge4mooners for the bug report.
Informacje o Wersji:
Two New Alerts Added:
- Positive Divergence Detected (Regular or Hidden Divergence)
- Negative Divergence Detected (Regular or Hidden Divergence)
Informacje o Wersji:
updated.
Informacje o Wersji:
"Show MAs 50 & 200" option added with colors.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?