tlove777

Combo Strategy

This is a combination of multiple coders work. It involves RSI , ADX , awesome oscillator , ANN strategy, etc. The long and short signals are given only at or after hour 11 (this works best in an hour window). You may also have to change the screen under functions should it show a really tiny graph.

I'm not a coder so the code is very messy. In fact, some variables are named after Star Wars characters. However, it does seem to do reliably well in long positions.

Let me know what improvements you guys make. Good Luck!

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//@version=2
//This script utilizes codes from: LazyBear, Vdubus, the creator of the ANN indicator, and others.
//I am in no way accepting credit for the majority of work here, nor will I copyright it in my own name
//I'm not a coder, so this is going to seem extremely messy to those who are. 
//@version=2
strategy("Combo Strategy", overlay=true)

multKC = 1.5
mult = 2.0
length = 20
lengthKC =20
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)

// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, 20)
dev = multKC * stdev(source, 20)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, 20)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, 20)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source - avg(avg(highest(high, 20), lowest(low, 20)),sma(close,20)),20,0)

scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 

fastLength = 65
slowLength = 90
signalLength=12


fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)

pos = signal < macd? 1 : -1

//setups
h = high
l = low
c = close

coloring = input(true,type=bool,title="3 colors?")

g= 0.75
ob = 0.80
os = 0.20
smooth = 1

//calc
p = c
L0 = ((1 - g)*p)+(g*nz(L0[1]))
L1 = (-g*L0)+nz(L0[1])+(g*nz(L1[1]))
L2 = (-g*L1)+nz(L1[1])+(g*nz(L2[1]))
L3 = (-g*L2)+nz(L2[1])+(g*nz(L3[1]))
cu = (L0>L1?L0-L1:0)+(L1>L2?L1-L2:0)+(L2>L3?L2-L3:0)
cd = (L0<L1?L1-L0:0)+(L1<L2?L2-L1:0)+(L2<L3?L3-L2:0)
//plots
lrsi=ema((cu+cd==0?-1:cu+cd)==-1?0:(cu/(cu+cd==0?-1:cu+cd)), smooth)

col1 = lrsi > lrsi[1] and lrsi > os ? #00FF7B : lrsi < lrsi[1] and lrsi < ob ? #FF3571 : lrsi == lrsi ? #ECA700 : #ECA700
col2 = lrsi > lrsi[1] and lrsi > os ? #00FF7B : lrsi < lrsi[1] and lrsi < ob ? #FF3571 : lrsi < os ? #FF3571 : lrsi > ob ? #00FF7B : lrsi == lrsi ? #ECA700 : #ECA700
col = coloring ? col1 : col2


RSIindi = lrsi > lrsi[1] and lrsi > os and lrsi < 0.20? 1 : 0
RSIindi1 = lrsi < lrsi[1] and lrsi < ob and lrsi > 0.80? -1 : 0

nLengthSlow = 34
nLengthFast = 5

xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red

osc1 = nRes > nRes[1]? 0.1 : -0.4
	  
Estar=(close[2] > open[2] and min(open[1], close[1]) > close[2] and open < min(open[1], close[1]) and close < open )

Mstar=(close[2] < open[2] and max(open[1], close[1]) < close[2] and open > max(open[1], close[1]) and close > open )

candlesig = Estar > Mstar? 1 : 0
HBear=(close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and open[1] <= close and open - close < close[1] - open[1] )

HBull=(open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and close[1] <= open and close - open < open[1] - close[1] )

GBear=(close[1] > open[1] and open > close and open >= close[1] and open[1] >= close and open - close > close[1] - open[1] )

GBull=(open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and close - open > open[1] - close[1] )

Plinegreen=(close[1] < open[1] and open < low[1] and close > close[1] + ((open[1] - close[1])/2) and close < open[1])

KBull=(open[1]>close[1] and open>=open[1] and close>open)

KBear=(open[1]<close[1] and open<=open[1] and close<=open)

plineindi = Plinegreen > 0? 1 : 0

kbullindi = KBull > KBear? 1 : 0

threshold = 0.0014
 
getDiff() =>
  yesterday=security(tickerid, 'D', ohlc4[1])
  today=security(tickerid, 'D', ohlc4)
  delta=today-yesterday
  percentage=delta/yesterday
 
PineActivationFunctionLinear(v) => v
PineActivationFunctionTanh(v) =>
  (exp(v) - exp(-v))/(exp(v) + exp(-v))
 
l0_0 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_1 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_2 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_3 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_4 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_5 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_6 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_7 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_8 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_9 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_10 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_11 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_12 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_13 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
l0_14 = PineActivationFunctionLinear(getDiff())
 
l1_0 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*5.040340774 + l0_1*-1.3025994088 + l0_2*19.4225543981 + l0_3*1.1796960423 + l0_4*2.4299395823 + l0_5*3.159003445 + l0_6*4.6844527551 + l0_7*-6.1079267196 + l0_8*-2.4952869198 + l0_9*-4.0966081154 + l0_10*-2.2432843111 + l0_11*-0.6105764807 + l0_12*-0.0775684605 + l0_13*-0.7984753138 + l0_14*3.4495907342)
l1_1 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*5.9559031982 + l0_1*-3.1781960056 + l0_2*-1.6337491061 + l0_3*-4.3623166512 + l0_4*0.9061990402 + l0_5*-0.731285093 + l0_6*-6.2500232251 + l0_7*0.1356087758 + l0_8*-0.8570572885 + l0_9*-4.0161353298 + l0_10*1.5095552083 + l0_11*1.324789197 + l0_12*-0.1011973878 + l0_13*-2.3642090162 + l0_14*-0.7160862442)
l1_2 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*4.4350881378 + l0_1*-2.8956461034 + l0_2*1.4199762607 + l0_3*-0.6436844261 + l0_4*1.1124274281 + l0_5*-4.0976954985 + l0_6*2.9317456342 + l0_7*0.0798318393 + l0_8*-5.5718144311 + l0_9*-0.6623352208 +l0_10*3.2405203222 + l0_11*-10.6253384513 + l0_12*4.7132919253 + l0_13*-5.7378151597 + l0_14*0.3164836695)
l1_3 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-6.1194605467 + l0_1*7.7935605604 + l0_2*-0.7587522153 + l0_3*9.8382495905 + l0_4*0.3274314734 + l0_5*1.8424796541 + l0_6*-1.2256355427 + l0_7*-1.5968600758 + l0_8*1.9937700922 + l0_9*5.0417809111 + l0_10*-1.9369944654 + l0_11*6.1013201778 + l0_12*1.5832910747 + l0_13*-2.148403244 + l0_14*1.5449437366)
l1_4 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*3.5700040028 + l0_1*-4.4755892733 + l0_2*0.1526702072 + l0_3*-0.3553664401 + l0_4*-2.3777962662 + l0_5*-1.8098849587 + l0_6*-3.5198449134 + l0_7*-0.4369370497 + l0_8*2.3350169623 + l0_9*1.9328960346 + l0_10*1.1824141812 + l0_11*3.0565148049 + l0_12*-9.3253401534 + l0_13*1.6778555498 + l0_14*-3.045794332)
l1_5 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*3.6784907623 + l0_1*1.1623683715 + l0_2*7.1366362145 + l0_3*-5.6756546585 + l0_4*12.7019884334 + l0_5*-1.2347823331 + l0_6*2.3656619827 + l0_7*-8.7191778213 + l0_8*-13.8089238753 + l0_9*5.4335943836 + l0_10*-8.1441181338 + l0_11*-10.5688113287 + l0_12*6.3964140758 + l0_13*-8.9714236223 + l0_14*-34.0255456929)
l1_6 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-0.4344517548 + l0_1*-3.8262167437 + l0_2*-0.2051098003 + l0_3*0.6844201221 + l0_4*1.1615893422 + l0_5*-0.404465314 + l0_6*-0.1465747632 + l0_7*-0.006282458 + l0_8*0.1585655487 + l0_9*1.1994484991 + l0_10*-0.9879081404 + l0_11*-0.3564970612 + l0_12*1.5814717823 + l0_13*-0.9614804676 + l0_14*0.9204822346)
l1_7 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-4.2700957175 + l0_1*9.4328591157 + l0_2*-4.3045548 + l0_3*5.0616868842 + l0_4*3.3388781058 + l0_5*-2.1885073225 + l0_6*-6.506301518 + l0_7*3.8429000108 + l0_8*-1.6872237349 + l0_9*2.4107095799 + l0_10*-3.0873985314 + l0_11*-2.8358325447 + l0_12*2.4044366491 + l0_13*0.636779082 + l0_14*-13.2173215035)
l1_8 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-8.3224697492 + l0_1*-9.4825530183 + l0_2*3.5294389835 + l0_3*0.1538618049 + l0_4*-13.5388631898 + l0_5*-0.1187936017 + l0_6*-8.4582741139 + l0_7*5.1566299292 + l0_8*10.345519938 + l0_9*2.9211759333 + l0_10*-5.0471804233 + l0_11*4.9255989983 + l0_12*-9.9626142544 + l0_13*23.0043143258 + l0_14*20.9391809343)
l1_9 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-0.9120518654 + l0_1*0.4991807488 + l0_2*-1.877244586 + l0_3*3.1416466525 + l0_4*1.063709676 + l0_5*0.5210126835 + l0_6*-4.9755780108 + l0_7*2.0336532347 + l0_8*-1.1793121093 + l0_9*-0.730664855 + l0_10*-2.3515987428 + l0_11*-0.1916546514 + l0_12*-2.2530340504 + l0_13*-0.2331829119 + l0_14*0.7216218149)
l1_10 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-5.2139618683 + l0_1*1.0663790028 + l0_2*1.8340834959 + l0_3*1.6248173447 + l0_4*-0.7663740145 + l0_5*0.1062788171 + l0_6*2.5288021501 + l0_7*-3.4066549066 + l0_8*-4.9497988755 + l0_9*-2.3060668143 + l0_10*-1.3962486274 + l0_11*0.6185583427 + l0_12*0.2625299576 + l0_13*2.0270246444 + l0_14*0.6372015811)
l1_11 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*0.2020072665 + l0_1*0.3885852709 + l0_2*-0.1830248843 + l0_3*-1.2408598444 + l0_4*-0.6365798088 + l0_5*1.8736534268 + l0_6*0.656206442 + l0_7*-0.2987482678 + l0_8*-0.2017485963 + l0_9*-1.0604095303 + l0_10*0.239793356 + l0_11*-0.3614172938 + l0_12*0.2614678044 + l0_13*1.0083551762 + l0_14*-0.5473833797)
l1_12 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-0.4367517149 + l0_1*-10.0601304934 + l0_2*1.9240604838 + l0_3*-1.3192184047 + l0_4*-0.4564760159 + l0_5*-0.2965270368 + l0_6*-1.1407423613 + l0_7*2.0949647291 + l0_8*-5.8212599297 + l0_9*-1.3393321939 + l0_10*7.6624548265 + l0_11*1.1309391851 + l0_12*-0.141798054 + l0_13*5.1416736187 + l0_14*-1.8142503125)
l1_13 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*1.103948336 + l0_1*-1.4592033032 + l0_2*0.6146278432 + l0_3*0.5040966421 + l0_4*-2.4276090772 + l0_5*-0.0432902426 + l0_6*-0.0044259999 + l0_7*-0.5961347308 + l0_8*0.3821026107 + l0_9*0.6169102373 +l0_10*-0.1469847611 + l0_11*-0.0717167683 + l0_12*-0.0352403695 + l0_13*1.2481310788 + l0_14*0.1339628411)
l1_14 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-9.8049980534 + l0_1*13.5481068519 + l0_2*-17.1362809025 + l0_3*0.7142100864 + l0_4*4.4759163422 + l0_5*4.5716161777 + l0_6*1.4290884628 + l0_7*8.3952862712 + l0_8*-7.1613700432 + l0_9*-3.3249489518+ l0_10*-0.7789587912 + l0_11*-1.7987628873 + l0_12*13.364752545 + l0_13*5.3947219678 + l0_14*12.5267547127)
l1_15 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*0.9869461803 + l0_1*1.9473351905 + l0_2*2.032925759 + l0_3*7.4092080633 + l0_4*-1.9257741399 + l0_5*1.8153585328 + l0_6*1.1427866392 + l0_7*-0.3723167449 + l0_8*5.0009927384 + l0_9*-0.2275103411 + l0_10*2.8823012914 + l0_11*-3.0633141934 + l0_12*-2.785334815 + l0_13*2.727981E-4 + l0_14*-0.1253009512)
l1_16 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*4.9418118585 + l0_1*-2.7538199876 + l0_2*-16.9887588104 + l0_3*8.8734475297 + l0_4*-16.3022734814 + l0_5*-4.562496601 + l0_6*-1.2944373699 + l0_7*-9.6022946986 + l0_8*-1.018393866 + l0_9*-11.4094515429 + l0_10*24.8483091382 + l0_11*-3.0031522277 + l0_12*0.1513114555 + l0_13*-6.7170487021 + l0_14*-14.7759227576)
l1_17 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*5.5931454656 + l0_1*2.22272078 + l0_2*2.603416897 + l0_3*1.2661196599 + l0_4*-2.842826446 + l0_5*-7.9386099121 + l0_6*2.8278849111 + l0_7*-1.2289445238 + l0_8*4.571484248 + l0_9*0.9447425595 + l0_10*4.2890688351 + l0_11*-3.3228258483 + l0_12*4.8866215526 + l0_13*1.0693412194 + l0_14*-1.963203112)
l1_18 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*0.2705520264 + l0_1*0.4002328199 + l0_2*0.1592515845 + l0_3*0.371893552 + l0_4*-1.6639467871 + l0_5*2.2887318884 + l0_6*-0.148633664 + l0_7*-0.6517792263 + l0_8*-0.0993032992 + l0_9*-0.964940376 + l0_10*0.1286342935 + l0_11*0.4869943595 + l0_12*1.4498648166 + l0_13*-0.3257333384 + l0_14*-1.3496419812)
l1_19 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-1.3223200798 + l0_1*-2.2505204324 + l0_2*0.8142804525 + l0_3*-0.848348177 + l0_4*0.7208860589 + l0_5*1.2033423756 + l0_6*-0.1403005786 + l0_7*0.2995941644 + l0_8*-1.1440473062 + l0_9*1.067752916 + l0_10*-1.2990534679 + l0_11*1.2588583869 + l0_12*0.7670409455 + l0_13*2.7895972983 + l0_14*-0.5376152512)
l1_20 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*0.7382351572 + l0_1*-0.8778865631 + l0_2*1.0950766363 + l0_3*0.7312146997 + l0_4*2.844781386 + l0_5*2.4526730903 + l0_6*-1.9175165077 + l0_7*-0.7443755288 + l0_8*-3.1591419438 + l0_9*0.8441602697 + l0_10*1.1979484448 + l0_11*2.138098544 + l0_12*0.9274159536 + l0_13*-2.1573448803 + l0_14*-3.7698356464)
l1_21 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*5.187120117 + l0_1*-7.7525670576 + l0_2*1.9008346975 + l0_3*-1.2031603996 + l0_4*5.917669142 + l0_5*-3.1878682719 + l0_6*1.0311747828 + l0_7*-2.7529484612 + l0_8*-1.1165884578 + l0_9*2.5524942323 + l0_10*-0.38623241 + l0_11*3.7961317445 + l0_12*-6.128820883 + l0_13*-2.1470707709 + l0_14*2.0173792965)
l1_22 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-6.0241676562 + l0_1*0.7474455584 + l0_2*1.7435724844 + l0_3*0.8619835076 + l0_4*-0.1138406797 + l0_5*6.5979359352 + l0_6*1.6554154348 + l0_7*-3.7969458806 + l0_8*1.1139097376 + l0_9*-1.9588417 + l0_10*3.5123392221 + l0_11*9.4443103128 + l0_12*-7.4779291395 + l0_13*3.6975940671 + l0_14*8.5134262747)
l1_23 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-7.5486576471 + l0_1*-0.0281420865 + l0_2*-3.8586839454 + l0_3*-0.5648792233 + l0_4*-7.3927282026 + l0_5*-0.3857538046 + l0_6*-2.9779885698 + l0_7*4.0482279965 + l0_8*-1.1522499578 + l0_9*-4.1562500212 + l0_10*0.7813134307 + l0_11*-1.7582667612 + l0_12*1.7071109988 + l0_13*6.9270873208 + l0_14*-4.5871357362)
l1_24 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-5.3603442228 + l0_1*-9.5350611629 + l0_2*1.6749984422 + l0_3*-0.6511065892 + l0_4*-0.8424823239 + l0_5*1.9946675213 + l0_6*-1.1264361638 + l0_7*0.3228676616 + l0_8*5.3562230396 + l0_9*-1.6678168952+ l0_10*1.2612580068 + l0_11*-3.5362671399 + l0_12*-9.3895191366 + l0_13*2.0169228673 + l0_14*-3.3813191557)
l1_25 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*1.1362866429 + l0_1*-1.8960071702 + l0_2*5.7047307243 + l0_3*-1.6049785053 + l0_4*-4.8353898931 + l0_5*-1.4865381145 + l0_6*-0.2846893475 + l0_7*2.2322095997 + l0_8*2.0930488668 + l0_9*1.7141411002 + l0_10*-3.4106032176 + l0_11*3.0593289612 + l0_12*-5.0894813904 + l0_13*-0.5316299133 + l0_14*0.4705265416)
l1_26 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-0.9401400975 + l0_1*-0.9136086957 + l0_2*-3.3808688582 + l0_3*4.7200776773 + l0_4*3.686296919 + l0_5*14.2133723935 + l0_6*1.5652940954 + l0_7*-0.2921139433 + l0_8*1.0244504511 + l0_9*-7.6918299134 + l0_10*-0.594936135 + l0_11*-1.4559914156 + l0_12*2.8056435224 + l0_13*2.6103905733 + l0_14*2.3412348872)
l1_27 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*1.1573980186 + l0_1*2.9593661909 + l0_2*0.4512594325 + l0_3*-0.9357210858 + l0_4*-1.2445804495 + l0_5*4.2716471631 + l0_6*1.5167912375 + l0_7*1.5026853293 + l0_8*1.3574772038 + l0_9*-1.9754386842 + l0_10*6.727671436 + l0_11*8.0145772889 + l0_12*7.3108970663 + l0_13*-2.5005627841 + l0_14*8.9604502277)
l1_28 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*6.3576350212 + l0_1*-2.9731672725 + l0_2*-2.7763558082 + l0_3*-3.7902984555 + l0_4*-1.0065574585 + l0_5*-0.7011836061 + l0_6*-1.0298068578 + l0_7*1.201007784 + l0_8*-0.7835862254 + l0_9*-3.9863597435 + l0_10*6.7851825502 + l0_11*1.1120256721 + l0_12*-2.263287351 + l0_13*1.8314374104 + l0_14*-2.279102097)
l1_29 = PineActivationFunctionTanh(l0_0*-7.8741911036 + l0_1*-5.3370618518 + l0_2*11.9153868964 + l0_3*-4.1237170553 + l0_4*2.9491152758 + l0_5*1.0317132502 + l0_6*2.2992199883 + l0_7*-2.0250502364 + l0_8*-11.0785995839 + l0_9*-6.3615588554 + l0_10*-1.1687644976 + l0_11*6.3323478015 + l0_12*6.0195076962 + l0_13*-2.8972208702 + l0_14*3.6107747183)
 
l2_0 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*-0.590546797 + l1_1*0.6608304658 + l1_2*-0.3358268839 + l1_3*-0.748530283 + l1_4*-0.333460383 + l1_5*-0.3409307681 + l1_6*0.1916558198 + l1_7*-0.1200399453 + l1_8*-0.5166151854 + l1_9*-0.8537164676 +l1_10*-0.0214448647 + l1_11*-0.553290271 + l1_12*-1.2333302892 + l1_13*-0.8321813811 + l1_14*-0.4527761741 + l1_15*0.9012545631 + l1_16*0.415853215 + l1_17*0.1270548319 + l1_18*0.2000460279 + l1_19*-0.1741942671 + l1_20*0.419830522 + l1_21*-0.059839291 + l1_22*-0.3383001769 + l1_23*0.1617814073 + l1_24*0.3071848006 + l1_25*-0.3191182045 + l1_26*-0.4981831822 + l1_27*-1.467478375 + l1_28*-0.1676432563 + l1_29*1.2574849126)
l2_1 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*-0.5514235841 + l1_1*0.4759190049 + l1_2*0.2103576983 + l1_3*-0.4754377924 + l1_4*-0.2362941295 + l1_5*0.1155082119 + l1_6*0.7424215794 + l1_7*-0.3674198672 + l1_8*0.8401574461 + l1_9*0.6096563193 + l1_10*0.7437935674 + l1_11*-0.4898638101 + l1_12*-0.4168668092 + l1_13*-0.0365111095 + l1_14*-0.342675224 + l1_15*0.1870268765 + l1_16*-0.5843050987 + l1_17*-0.4596547471 + l1_18*0.452188522 + l1_19*-0.6737126684 + l1_20*0.6876072741 + l1_21*-0.8067776704 + l1_22*0.7592979467 + l1_23*-0.0768239468 + l1_24*0.370536097 + l1_25*-0.4363884671 + l1_26*-0.419285676 + l1_27*0.4380251141 + l1_28*0.0822528948 + l1_29*-0.2333910809)
l2_2 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*-0.3306539521 + l1_1*-0.9382247194 + l1_2*0.0746711276 + l1_3*-0.3383838985 + l1_4*-0.0683232217 + l1_5*-0.2112358049 + l1_6*-0.9079234054 + l1_7*0.4898595603 + l1_8*-0.2039825863 + l1_9*1.0870698641+ l1_10*-1.1752901237 + l1_11*1.1406403923 + l1_12*-0.6779626786 + l1_13*0.4281048906 + l1_14*-0.6327670055 + l1_15*-0.1477678844 + l1_16*0.2693637584 + l1_17*0.7250738509 + l1_18*0.7905904504 + l1_19*-1.6417250883 + l1_20*-0.2108095534 +l1_21*-0.2698557472 + l1_22*-0.2433656685 + l1_23*-0.6289943273 + l1_24*0.436428207 + l1_25*-0.8243825184 + l1_26*-0.8583496686 + l1_27*0.0983131026 + l1_28*-0.4107462518 + l1_29*0.5641683087)
l2_3 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*1.7036869992 + l1_1*-0.6683507666 + l1_2*0.2589197112 + l1_3*0.032841148 + l1_4*-0.4454796342 + l1_5*-0.6196149423 + l1_6*-0.1073622976 + l1_7*-0.1926393101 + l1_8*1.5280232458 + l1_9*-0.6136527036 +l1_10*-1.2722934357 + l1_11*0.2888655811 + l1_12*-1.4338638512 + l1_13*-1.1903556863 + l1_14*-1.7659663905 + l1_15*0.3703086867 + l1_16*1.0409140889 + l1_17*0.0167382209 + l1_18*0.6045646461 + l1_19*4.2388788116 + l1_20*1.4399738234 + l1_21*0.3308571935 + l1_22*1.4501137667 + l1_23*0.0426123724 + l1_24*-0.708479795 + l1_25*-1.2100800732 + l1_26*-0.5536278651 + l1_27*1.3547250573 + l1_28*1.2906250286 + l1_29*0.0596007114)
l2_4 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*-0.462165126 + l1_1*-1.0996742176 + l1_2*1.0928262999 + l1_3*1.806407067 + l1_4*0.9289147669 + l1_5*0.8069022793 + l1_6*0.2374237802 + l1_7*-2.7143979019 + l1_8*-2.7779203877 + l1_9*0.214383903 + l1_10*-1.3111536623 + l1_11*-2.3148813568 + l1_12*-2.4755355804 + l1_13*-0.6819733236 + l1_14*0.4425615226 + l1_15*-0.1298218043 + l1_16*-1.1744832824 + l1_17*-0.395194848 + l1_18*-0.2803397703 + l1_19*-0.4505071197 + l1_20*-0.8934956598 + l1_21*3.3232916348 + l1_22*-1.7359534851 + l1_23*3.8540421743 + l1_24*1.4424032523 + l1_25*0.2639823693 + l1_26*0.3597053634 + l1_27*-1.0470693728 + l1_28*1.4133480357 + l1_29*0.6248098695)
l2_5 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*0.2215807411 + l1_1*-0.5628295071 + l1_2*-0.8795982905 + l1_3*0.9101585104 + l1_4*-1.0176831976 + l1_5*-0.0728884401 + l1_6*0.6676331658 + l1_7*-0.7342174108 + l1_8*9.4428E-4 + l1_9*0.6439774272 + l1_10*-0.0345236026 + l1_11*0.5830977027 + l1_12*-0.4058921837 + l1_13*-0.3991888077 + l1_14*-1.0090426973 + l1_15*-0.9324780698 + l1_16*-0.0888749165 + l1_17*0.2466351736 + l1_18*0.4993304601 + l1_19*-1.115408696 + l1_20*0.9914246705 + l1_21*0.9687743445 + l1_22*0.1117130875 + l1_23*0.7825109733 + l1_24*0.2217023612 + l1_25*0.3081256411 + l1_26*-0.1778007966 + l1_27*-0.3333287743 + l1_28*1.0156352461 + l1_29*-0.1456257813)
l2_6 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*-0.5461783383 + l1_1*0.3246015999 + l1_2*0.1450605434 + l1_3*-1.3179944349 + l1_4*-1.5481775261 + l1_5*-0.679685633 + l1_6*-0.9462335139 + l1_7*-0.6462399371 + l1_8*0.0991658683 + l1_9*0.1612892194 +l1_10*-1.037660602 + l1_11*-0.1044778824 + l1_12*0.8309203243 + l1_13*0.7714766458 + l1_14*0.2566767663 + l1_15*0.8649416329 + l1_16*-0.5847461285 + l1_17*-0.6393969272 + l1_18*0.8014049359 + l1_19*0.2279568228 + l1_20*1.0565217821 + l1_21*0.134738029 + l1_22*0.3420395576 + l1_23*-0.2417397219 + l1_24*0.3083072038 + l1_25*0.6761739059 + l1_26*-0.4653817053 + l1_27*-1.0634057566 + l1_28*-0.5658892281 + l1_29*-0.6947283681)
l2_7 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*-0.5450410944 + l1_1*0.3912849372 + l1_2*-0.4118641117 + l1_3*0.7124695074 + l1_4*-0.7510266122 + l1_5*1.4065673913 + l1_6*0.9870731545 + l1_7*-0.2609363107 + l1_8*-0.3583639958 + l1_9*0.5436375706 +l1_10*0.4572450099 + l1_11*-0.4651538878 + l1_12*-0.2180218212 + l1_13*0.5241262959 + l1_14*-0.8529323253 + l1_15*-0.4200378937 + l1_16*0.4997885721 + l1_17*-1.1121528189 + l1_18*0.5992411048 + l1_19*-1.0263270781 + l1_20*-1.725160642 + l1_21*-0.2653995722 + l1_22*0.6996703032 + l1_23*0.348549086 + l1_24*0.6522482482 + l1_25*-0.7931928436 + l1_26*-0.5107994359 + l1_27*0.0509642698 + l1_28*0.8711187423 + l1_29*0.8999449627)
l2_8 = PineActivationFunctionTanh(l1_0*-0.7111081522 + l1_1*0.4296245062 + l1_2*-2.0720732038 + l1_3*-0.4071818684 + l1_4*1.0632721681 + l1_5*0.8463224325 + l1_6*-0.6083948423 + l1_7*1.1827669608 + l1_8*-0.9572307844 + l1_9*-0.9080517673 + l1_10*-0.0479029057 + l1_11*-1.1452853213 + l1_12*0.2884352688 + l1_13*0.1767851586 + l1_14*-1.089314461 + l1_15*1.2991763966 + l1_16*1.6236630806 + l1_17*-0.7720263697 + l1_18*-0.5011541755 + l1_19*-2.3919413568 + l1_20*0.0084018338 + l1_21*0.9975216139 + l1_22*0.4193541029 + l1_23*1.4623834571 + l1_24*-0.6253069691 + l1_25*0.6119677341 + l1_26*0.5423948388 + l1_27*1.0022450377 + l1_28*-1.2392984069 + l1_29*1.5021529822)
 
l3_0 = PineActivationFunctionTanh(l2_0*0.3385061186 + l2_1*0.6218531956 + l2_2*-0.7790340983 + l2_3*0.1413078332 + l2_4*0.1857010624 + l2_5*-0.1769456351 + l2_6*-0.3242337911 + l2_7*-0.503944883 + l2_8*0.1540568869)
 
buying = l3_0 > threshold ? true : l3_0 < -threshold ? false : buying[1]

vol_spike1 = l3_0
vol_spike2 = 0

bbbuying = l3_0 > threshold ? true : l3_0 < -threshold ? false : bbbuying[1]

rubert = (macd-signal)

rupsig = rubert > 0? 1 : -1.5
rupsig2 = rubert > rubert[1] and rubert > 0? 1 : 0
rupsig3 = rubert < rubert[1] and rubert[1] < rubert[2] and rubert < 0? -1 : 1

AvgLen = 7
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
volly = nVolAccum / AvgLen


volly1 = volly < -100000? -1 : 0
volly2 = volly > 0? 0.0001 : 0
rupsig3value = input(title="R3", defval=3, step=1)
rupsig2value = input(title="R2", defval=0, step=1)
rupsig1value = input(title="R1", defval=3, step=1)
MacSig = input(title="MACD/SIG", defval=100, step=1)
//RSIinput = input(title="RSI", defval=15, step=1)
kit1 = input(title="RSI2", defval=5, step=1)
kit2 = input(title="RSI2", defval=1, step=1)
Oscar = input(title="Ozzy", defval=1, step=1)
Oscar2 = input(title="Ozzy2", defval=1, step=0.01)
areok = input(title="Annie", defval=5, step=0.01)
volly1vol = input(title="Volume", defval=0, step=0.01)

comboline = ((macd-signal)*MacSig) + (val*0) + (RSIindi*kit1) + (RSIindi1*kit2) + (vol_spike1*areok) + ((volly1+volly2)*volly1vol) + (nRes*Oscar) + (osc1*Oscar2) +(rupsig*rupsig1value) + (rupsig2*rupsig2value) + (rupsig3*rupsig3value)


buysig = (comboline <= -30.0)

shortTerm = 5
longTerm = 20

src=close
vpc = vwma(src, longTerm) - sma(src, longTerm)
vpr = vwma(src, shortTerm)/sma(src, shortTerm)
vm = sma(volume, shortTerm)/sma(volume, longTerm)

vpci = vpc*vpr*vm

DrawMA = input(true, type=bool, title="Draw MA on VPCI?")

lengthMA = 8

s=sma(vpci, lengthMA)

DrawBands = input(false, type=bool)
HighlightBreaches = input(true, type=bool)

lengths = 20
mults = 2.5

bb_s = vpci
basiss = sma(bb_s, lengths)
devs = (mults * stdev(bb_s, lengths))
upper = (basiss + devs)
lower = (basiss - devs)


p1 = plot(DrawBands?upper:na, color=gray)
p2 = plot(DrawBands?lower:na , color=gray)
fill(p1, p2, blue)

b_color = (bb_s > upper) ? red : (bb_s < lower) ? green : na
offs_v = 0.3
breach_pos = (bb_s >= upper) ? (bb_s+offs_v) : (bb_s <= lower ? (bb_s - offs_v) : 0)
Breached=(bb_s >= upper) or (bb_s <= lower)

srcs = close
lengthss=input(20)
obv(srcs) => cum(change(srcs) > 0 ? volume : change(srcs) < 0 ? -volume : 0*volume)
oss=obv(srcs)
obv_osc = (oss - ema(oss,lengthss))

luke = obv_osc <= 0 ? 1 : 0

thz = 20

lenz = 14

TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0


SmoothedTrueRange = nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/lenz) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/lenz) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/lenz) + DirectionalMovementMinus

DIPlusz = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinusz = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DXz = abs(DIPlusz-DIMinusz) / (DIPlusz+DIMinusz)*100
ADXz = sma(DXz, lenz)

vader = ADXz > 45? 1 : 0
vaders = DIPlusz < 20? 1 : 0

lengthe = 14
obr = 80
osr = 20

WiMA(src, lengthr) => 
  MA_s=(src + nz(MA_s[1] * (lengthr-1)))/lengthr
  MA_s

calc_rsi_volume(fv, length) =>	
	up=iff(fv>fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
	dn=iff(fv<fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
	upt=WiMA(up,length)
	dnt=WiMA(dn,length)
	100*(upt/(upt+dnt))

rsi_v = calc_rsi_volume(close, length)

u=plot(ob)
lrr=plot(os)

leia = rsi_v > obr? 1 : 0

han = rsi_v < osr? 1 : 0
  
chewy = ohlc4 < ohlc4[1]? 1 : 0

falcon = han+luke+vader > 2? 1 : 0
redbull = (abs(open-close)/close <= 0.0015)and comboline < 0 and falcon >= 1? 1 : 0
qual = comboline < comboline[1]? 0 : na
qual1 = comboline-comboline[1]
qual2 = qual1/comboline
qual3 = qual2 <= 0.006? 1 : 0
RB = redbull+redbull[1]+redbull[3] >=1? 1 : 0
Falc = falcon+falcon[1]+falcon[2] >=1? 1 : 0
GBindi = (GBull+GBull[1]+GBull[2]+GBull[3]+GBull[4]) >=1
Breachey = Breached and bb_s < lower and comboline < 0 and (comboline[2] > comboline[1] and comboline[1] > comboline)? 1 : 0
Breach = Breached and bb_s > lower and comboline > 0 and (comboline[2] < comboline[1] and comboline[1] < comboline)? 1 : 0
Breacher = Breachey+Breachey[1]+Breachey[2]+Breachey[3]+Breachey[4]+Breachey[5]+Breachey[6]+Breachey[7]+Breachey[8]+Breachey[9]+Breachey[10] >=1? 1 : 0

perfectstorm = (RB + Falc + qual3 + Breacher + GBindi) > 4 ? 1 : 0

tttester = buying and hour >=11.00 and hour < 14 and comboline < 0? true : false
selling = (buying != true and hour >=11.00 and hour < 14) and comboline > 0 and comboline < comboline[1]? true : false

longCondition = tttester
if (longCondition)
  strategy.entry("Long", strategy.long)

profit = strategy.openprofit
yesterday = dayofweek-1

longpos = strategy.position_size
if year > 2001
  strategy.entry("sell", strategy.short, when=profit>4 and hour<=11)
shortCondition = selling
if (shortCondition)
  strategy.entry("Short", strategy.short)