Electrified

PivotPointsDailyTraditional

Library "PivotPointsDailyTraditional"
Provides the traditional daily pivot values and a pivot vacinity function.

P(level, daysPrior) Returns the P value.
  Parameters:
    level: The level to caclulate.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.

R(level, daysPrior) Calculates the R value for a given pivot level.
  Parameters:
    level: The level to caclulate.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.

S(level, daysPrior) Calculates the S value for a given pivot level.
  Parameters:
    level: The level to caclulate.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.

vacinity(value, daysPrior, maxLevel) Returns a value representing where the provided value is in relation to each pivot level.
  Parameters:
    value: The value to compare against.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.
    maxLevel: The maximum number of pivot levels to include.
Informacje o Wersji: v2 Updated "DailyLevels" reference.
Informacje o Wersji: v3 Referenced API Update
Informacje o Wersji: v4 Updated with latest Daily version.
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.