RicardoSantos

FunctionNNLayer

Library "FunctionNNLayer"
Generalized Neural Network Layer method.

function(inputs, weights, n_nodes, activation_function, bias, alpha, scale) Generalized Layer.
  Parameters:
    inputs: float array, input values.
    weights: float array, weight values.
    n_nodes: int, number of nodes in layer.
    activation_function: string, default='sigmoid', name of the activation function used.
    bias: float, default=1.0, bias to pass into activation function.
    alpha: float, default=na, if required to pass into activation function.
    scale: float, default=na, if required to pass into activation function.
  Returns: float
Informacje o Wersji: v2 Support for matrices

Updated:
function(inputs, weights, n_nodes, activation_function, bias, alpha, scale) Generalized Layer.
  Parameters:
    inputs: float array, input values.
    weights: float matrix, weight values.
    n_nodes: int, number of nodes in layer.
    activation_function: string, default='sigmoid', name of the activation function used.
    bias: float, default=1.0, bias to pass into activation function.
    alpha: float, default=na, if required to pass into activation function.
    scale: float, default=na, if required to pass into activation function.
  Returns: float

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.