20813

Multi Timeframe RSI

This will show you the RSI of the higher timeframes (up to 1D). Current Timeframe is colored red, higher timeframes are colored from light gray to darker gray (you can change that).

There are several ways to enter a trade:

1. look for rising RSI on higher timeframe (line is stepping up in indicator window), wait for current RSI to decline to oversold (with length 14 its below 30), look for a buy entry (vice versa for a sell setup)
2. look for all RSI timeframes to decline to oversold, this is a good zone to enter a buy (vice versa for a sell setup)

Keep in Mind that a Stochastic Indicator can have it's High/Low befor Price will have it.

Good Luck :)
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study("Multi Timeframe RSI", shorttitle="MTF_RSI")
len = input(14, title="Length", type=integer)
src = input(close, title="Source", type=source)
show5m = input(true, title="show 5m", type=bool)
show15m = input(true, title="show 15m", type=bool)
show30m = input(true, title="show 30m", type=bool)
show1h = input(true, title="show 1h", type=bool)
show2h = input(true, title="show 2h", type=bool)
show4h = input(true, title="show 4h", type=bool)
show1D = input(true, title="show 1D", type=bool)

rsiCurrent = rsi(src,len)
rsi5m = security(ticker,"5",rsi(src,len))
rsi15m = security(ticker,"15",rsi(src,len))
rsi30m = security(ticker,"30",rsi(src,len))
rsi1h = security(ticker,"60",rsi(src,len))
rsi2h = security(ticker,"120",rsi(src,len))
rsi4h = security(ticker,"240",rsi(src,len))
rsi1D = security(ticker,"D",rsi(src,len))

plot(rsiCurrent, color=red, title="RSI current")

plot(show5m ? rsi5m : na, color=interval < 5 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #aaaaaa : na, title="RSI 5m")
plot(show15m ? rsi15m : na, color=interval < 15 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #999999 : na, title="RSI 15m")
plot(show30m ? rsi30m : na, color=interval < 30 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #888888 : na, title="RSI 30m")
plot(show1h ? rsi1h : na, color=interval < 60 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #777777 : na, title="RSI 1h")
plot(show2h ? rsi2h : na, color=interval < 120 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #666666 : na, title="RSI 2h")
plot(show4h ? rsi4h : na, color=interval < 240 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly ? #555555 : na, title="RSI 4h")
plot(show1D ? rsi1D : na, color=not isdaily and not isweekly and not ismonthly ? #444444 : na, title="RSI 1D")