NomadandTrader

SuperTrend ATR + RSI

SuperTrend ATR + RSI
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//Crée par J.Dow
//SuperTrend ATR, Le type ATR calcule la volatilité à partir de l'Average True Range (ATR), il est idéal pour le FOREX
// Le RSI et idéal pour voir la force d'un mouvement
study(title = "SuperTrend ATR + RSI", shorttitle = "SuperTrend ATR + RSI", overlay = true)

//Mode
Factor=input(title="Super Trend", defval=3, minval=1,maxval = 100)
ATR=input(title="ATR", defval=7, minval=1,maxval = 100)
RSI = input(title="RSI", defval=7, minval=1, maxval = 100)

//Super Trend ATR
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))

TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn

Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TUp: TDown

linecolor = Trend == 1 ? green : red

//RSI
src = close,

ep = 2 * RSI - 1
auc = ema( max( src - src[1], 0 ), ep )
adc = ema( max( src[1] - src, 0 ), ep )
x1 = (RSI - 1) * ( adc * 70 / (100-70) - auc)
ub = iff( x1 >= 0, src + x1, src + x1 * (100-70)/70 )
x2 = (RSI - 1) * ( adc * 30 / (100-30) - auc)
lb = iff( x2 >= 0, src + x2, src + x2 * (100-30)/30 )

//Affichage
plot(avg(ub, lb), color=purple, style = line, linewidth=1, title="RSI")
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR")