Germes_Markov

GM channel Sell/Buy BitMEX

New script - really working strategy on one of tools of the Moscow Exchange.
The idea such - as soon as the price punches one of borders - upper or lower - we becomes in the direction of movement of the price. It is possible to come the postponed warrants for the probity prices up or down. An exit is performed on a trelling to stop, or everyone proceeding from the experience determines an exit point.

---------------

Новый скрипт - реально работающая стратегия на одном из инструментов Московской биржи.
Идея такая - как только цена пробивает одну из границ - верхнюю или нижнюю - мы становится в направлении движения цены. Можно отложенными ордерами заходить на пробитие цены вверх или вниз. Выход осуществляется по треллинг стопу, либо каждый сам исходя из своего опыта определяет точку выхода.
Skrypt tylko na zaproszenie

Dostęp do tego skryptu mają tylko użytkownicy upoważnieni przez autora i zazwyczaj wiąże się z opłatą. Możesz dodać go do ulubionych, ale będziesz mógł z niego korzystać dopiero po uzyskaniu zgody jego autora. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Germes_Markov, lub postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami autora.

TradingView sugeruje, abyś nie płacił za skrypt i nie używał go, jeśli nie ufasz autorowi w 100 % i nie rozumiesz, jak działa skrypt. W wielu przypadkach można znaleźć dobrą alternatywę open-source za darmo w naszej Bibliotece Publicznej.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

Uwaga: przeczytaj to, zanim poprosisz o dostęp.