HeWhoMustNotBeNamed

_matrix

HeWhoMustNotBeNamed Wizard Zaktualizowano   
Library "_matrix"
Library helps visualize matrix as array of arrays and enables users to use array methods such as push, pop, shift, unshift etc along with cleanup activities on drawing objects wherever required

unshift( mtx , row) unshift array of lines to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of lines
    row: array of lines to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of lines

unshift( mtx , row) unshift array of labels to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of labels
    row: array of labels to be inserted in row
  Returns: resulting matrix labels

unshift( mtx , row) unshift array of boxes to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of boxes
    row: array of boxes to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of boxes

unshift( mtx , row) unshift array of linefill to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of linefill
    row: array of linefill to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of linefill

unshift( mtx , row) unshift array of tables to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of tables
    row: array of tables to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of tables

unshift( mtx , row) unshift array of int to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of int
    row: array of int to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of int

unshift( mtx , row) unshift array of float to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of float
    row: array of float to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of float

unshift( mtx , row) unshift array of bool to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of bool
    row: array of bool to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of bool

unshift( mtx , row) unshift array of string to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of string
    row: array of string to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of string

unshift( mtx , row) unshift array of color to first row of the matrix
  Parameters:
    mtx: matrix of colors
    row: array of colors to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of colors

push( mtx , row) push array of lines to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of lines
    row: array of lines to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of lines

push( mtx , row) push array of labels to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of labels
    row: array of labels to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of labels

push( mtx , row) push array of boxes to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of boxes
    row: array of boxes to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of boxes

push( mtx , row) push array of linefill to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of linefill
    row: array of linefill to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of linefill

push( mtx , row) push array of tables to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of tables
    row: array of tables to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of tables

push( mtx , row) push array of int to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of int
    row: array of int to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of int

push( mtx , row) push array of float to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of float
    row: array of float to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of float

push( mtx , row) push array of bool to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of bool
    row: array of bool to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of bool

push( mtx , row) push array of string to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of string
    row: array of string to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of string

push( mtx , row) push array of colors to end of the matrix row
  Parameters:
    mtx: matrix of colors
    row: array of colors to be inserted in row
  Returns: resulting matrix of colors

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of lines
  Parameters:
    mtx: matrix of lines from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of labels
  Parameters:
    mtx: matrix of labels from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of boxes
  Parameters:
    mtx: matrix of boxes from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of linefill
  Parameters:
    mtx: matrix of linefill from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of tables
  Parameters:
    mtx: matrix of tables from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of int
  Parameters:
    mtx: matrix of int from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of float
  Parameters:
    mtx: matrix of float from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of bool
  Parameters:
    mtx: matrix of bool from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of string
  Parameters:
    mtx: matrix of string from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

shift( mtx ) shift removes first row from matrix of colors
  Parameters:
    mtx: matrix of colors from which the shift operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of lines
  Parameters:
    mtx: matrix of lines from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of labels
  Parameters:
    mtx: matrix of labels from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of boxes
  Parameters:
    mtx: matrix of boxes from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of linefill
  Parameters:
    mtx: matrix of linefill from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of tables
  Parameters:
    mtx: matrix of tables from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of int
  Parameters:
    mtx: matrix of int from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of float
  Parameters:
    mtx: matrix of float from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of bool
  Parameters:
    mtx: matrix of bool from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of string
  Parameters:
    mtx: matrix of string from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

pop( mtx ) pop removes last row from matrix of colors
  Parameters:
    mtx: matrix of colors from which the pop operation need to be performed
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of lines
  Parameters:
    mtx: matrix of lines which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of labels
  Parameters:
    mtx: matrix of labels which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of boxes
  Parameters:
    mtx: matrix of boxes which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of linefill
  Parameters:
    mtx: matrix of linefill which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of tables
  Parameters:
    mtx: matrix of tables which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of int
  Parameters:
    mtx: matrix of int which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of float
  Parameters:
    mtx: matrix of float which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of bool
  Parameters:
    mtx: matrix of bool which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of string
  Parameters:
    mtx: matrix of string which needs to be cleared
  Returns: void

clear( mtx ) clear clears the matrix of colors
  Parameters:
    mtx: matrix of colors which needs to be cleared
  Returns: void
Informacje o Wersji:
v2

Added:
delete()
Informacje o Wersji:
v3

Added:
remove()

rshift()

rpop()

rclear()
Informacje o Wersji:
v4
Informacje o Wersji:
v5 Updated library reference

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.