RicardoSantos

MarkovChain

Library "MarkovChain"
Generic Markov Chain type functions.
---
A Markov chain or Markov process is a stochastic model describing a sequence of possible events in which the
probability of each event depends only on the state attained in the previous event.
---
reference:
Understanding Markov Chains, Examples and Applications. Second Edition. Book by Nicolas Privault.
en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain
www.geeksforgeeks.or...-markov-chain-set-2/
towardsdatascience.c...-chains-2c8cab9c98ab
github.com/mxgmn/MarkovJunior
stats.stackexchange....s-from-sequence-data
timeseriesreasoning....idden-markov-models/
www.ris-ai.com/markov-chain
github.com/coin-or/j...v/MarkovProcess.java
gist.github.com/msch...b21fdf819e097f570f06
github.com/rasmusab/.../blob/master/mcmc.js
gist.github.com/sath...1a8ca779946ef5558702
writings.stephenwolf...mputational-systems/
kevingal.com/blog/boardgame.html
towardsdatascience.c...-chains-2c8cab9c98ab
spedygiorgio.github....reference/index.html
github.com/alexsosn/...c8f86eb4/Ch16/HMM.py
www.projectrhea.org/...Hidden_Markov_Chains

method to_string(this)
  Translate a Markov Chain object to a string format.
  Namespace types: MC
  Parameters:
    this (MC): `MC` . Markov Chain object.
  Returns: string

method to_table(this, position, text_color, text_size)
  Namespace types: MC
  Parameters:
    this (MC)
    position (string)
    text_color (color)
    text_size (string)

method create_transition_matrix(this)
  Namespace types: MC
  Parameters:
    this (MC)

method generate_transition_matrix(this)
  Namespace types: MC
  Parameters:
    this (MC)

new_chain(states, name)
  Parameters:
    states (state)
    name (string)

from_data(data, name)
  Parameters:
    data (string)
    name (string)

method probability_at_step(this, target_step)
  Namespace types: MC
  Parameters:
    this (MC)
    target_step (int)

method state_at_step(this, start_state, target_state, target_step)
  Namespace types: MC
  Parameters:
    this (MC)
    start_state (int)
    target_state (int)
    target_step (int)

method forward(this, obs)
  Namespace types: HMC
  Parameters:
    this (HMC)
    obs (int)

method backward(this, obs)
  Namespace types: HMC
  Parameters:
    this (HMC)
    obs (int)

method viterbi(this, observations)
  Namespace types: HMC
  Parameters:
    this (HMC)
    observations (int)

method baumwelch(this, observations)
  Namespace types: HMC
  Parameters:
    this (HMC)
    observations (int)

Node
  Target node.
  Fields:
    index (series int): . Key index of the node.
    probability (series float): . Probability rate of activation.

state
  State reference.
  Fields:
    name (series string): . Name of the state.
    index (series int): . Key index of the state.
    target_nodes (Node): . List of index references and probabilities to target states.

MC
  Markov Chain reference object.
  Fields:
    name (series string): . Name of the chain.
    states (state): . List of state nodes and its name, index, targets and transition probabilities.
    size (series int): . Number of unique states
    transitions (matrix<float>): . Transition matrix

HMC
  Hidden Markov Chain reference object.
  Fields:
    name (series string): . Name of thehidden chain.
    states_hidden (state): . List of state nodes and its name, index, targets and transition probabilities.
    states_obs (state): . List of state nodes and its name, index, targets and transition probabilities.
    transitions (matrix<float>): . Transition matrix
    emissions (matrix<float>): . Emission matrix
    initial_distribution (float)
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.