repo32

RSI Stochastic Extreme Combo alert

This script will give you red or green columns as an indication for oversold/overbought based upon the rsi and stochastic both being at extreme levels (you set). The default oversold is at 35. If Stochastic and RSI fall below 35, you will get a green column (Both indicators at the extreme). Play with your levels to see how your stock reacts. RSI and Stochastic can both be changed along with each of the levels you would like the color change. I have set mine at RSI low: 37, RSI high: 63, Stoch low: 10, and Stoch high: 90. These levels have been working well for me on AAPL . Enjoy and don't forget to leave a comment if it helps your trading or you have other ideas about what is working for you.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//Created by Robert Nance on 6/26/15
//This script will give you red or green columns as an indication for oversold/overbought based
//upon the rsi and stochastic both being at certain levels. The default oversold is at 35.  If Stochastic
//and RSI fall below 35, you will get a green column.  Play with your levels to see how your stock reacts.

study(title="RSI Stochastic Combo alert", shorttitle="Rob RSI Stoch")

src = close, len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

length = input(14, minval=1, title="Stoch Length"), smoothK = input(1, minval=1, title="Stoch K")
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)

rsilow = input(35, title="rsi Low value")
rsihigh = input(65, title="rsi High value")
stochlow = input(35, title="stochastic Low value")
stochhigh = input(65, title="stochastic High value")
Buy=rsi<rsilow and k<stochlow
Sell=rsi>rsihigh and k>stochhigh
plot(Buy,  title= "Buy", style=columns, color=lime)
plot(Sell,  title= "Sell", style=columns, color=red)