LunaOwl

[LunaOwl] Rainbow Color Gradient

作品: 色彩漸變-彩虹帶

This script is about rainbow color gradient, there are 35 colors from red to purple. The color changes with the time series, from light to dark, and then to light, repeat. Maybe it's visually beautiful. Compared to practicality, I prefer to use it as a color gradient reference. for the later works.

色彩漸變彩虹帶,從紅到紫有35種色調,隨著時間序列進行而變化,由淺到深再到淺,或許視覺上很美。
相比於實用性,我覺得應該當成色彩漸層的參考,對於以後作品可以使用上。

--------------------------*

The changing process of the rainbow (resolution = 63).
彩虹帶的時序變化過程,分辨度是63格,充滿 (✪ω✪) 圖表藝術!


Informacje o Wersji: Change the editable part.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?