NomadandTrader

Bollinger Bands V2 [Super Trend]

################################## Anglais ######################################

With the News Bollinger Bands V2 , you can choose the source of the color (Color with Price or Color with the Super Trend ATR).

You can also view the Super Trend on the chart and the configure.


this allows you to quickly identify trends and the acceleration phase and accumulation

Sorry for my basic English

//J.Dow

################################## Français ######################################Avec les Nouvelles Bollinger Bands V2 , vous pouvez choisir la source de la couleur ( couleur avec le prix ou la couleur avec le Super Tendance ATR ) .

Vous pouvez aussi consulter le Super Tendance sur le graphique et le configure.


cela vous permet d'identifier rapidement les tendances et la phase d'accélération et d'accumulation

//J.Dow
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//Crée par J.Dow
//Bollinger Band Color + Super Trend
//Version V2
study(shorttitle="Bollinger Bands V2 [Super Trend]", title="Bollinger Bands V2 [Super Trend]", overlay=true)
 
//########################## Parametre  ########################################
src = input(defval=close, title="Source")
length = input(defval=20, minval=1, title ="Boullinger Bands")
mult = input(defval=2.0, minval=0.001, maxval=50)

souc = input(title="Color of the BB with Super Trend", type=bool, defval=false)
Factor=input(title="Super Trend", defval=4, minval=1,maxval = 100)
ATR=input(title="ATR", defval=12, minval=1,maxval = 100)
spt = input(title="View Super Trend on chart", type=bool, defval=false)


//######################## Bollinger Bands #####################################

basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//########################## Super Trend #######################################

Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=src[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=src[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = src > TDown[1] ? 1: src < TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TUp: TDown
TslView = spt == true ? Tsl : false
//############################# couleur ##########################################

linecolorATR = Trend == 1 ? green : red
linecolorPrice = src >= basis ? green : red
linecolor = souc == true ? linecolorATR : linecolorPrice

//########################### Affichage ########################################

plot(TslView, color = linecolorATR , style = line , linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plot(basis, color=red, transp=75, title="Moving Average")
p1 = plot(upper, color=linecolor, transp=35, title="high band")
p2 = plot(lower, color=linecolor, transp=35, title="Low band")
fill(p1, p2, color=linecolor, transp=95, title="background")