heeger

Didi's Needles setup screener

heeger Zaktualizowano   
Didi's Needles setup screener

I basically used the screener created by QuantNomad , made some modifications and used the indicators from the setup

Indicators used:
Didi Index, ADX , Bollinger Bands , Trix and Stochastic .

Signals from each column:
Column 'Symbol'
Blue Symbol: When the Didi, ADX and BB are with buy signals
Yellow Symbol: When Didi, ADX and BB are with sell signals
Red Symbol: When ADX , BB, Trix and Stoch are with signals to close the trade

ADX' Column
ADX Kick: When the ADX has given a Kick (Top or Bottom). ADX was rising and starts to fall
Uptrend: When the ADX is up and below the Level and the DI+ is above the DI-
Uptrend Strong: When the ADX is up and above the Level and the DI+ is above the DI-
Uptrend Falling: When the ADX is below and above the Level and the DI+ is above the DI-
Downtrend: When the ADX is below the level and the DI- is above the DI+
Downtrend Strong: When the ADX is above the level and the DI- is above the DI+
Downtrend Falling: When the ADX is below the level and the DI- is above the DI+

Didi' Column
Buy Alert: When the Fast Average crosses the Median to the upside (as long as it is not a False Point) = Needle Alert
Sell Alert: When Fast Average Crosses Median Down (as long as it is not a False Point) = Needle Alert
Needle Buy: When slow average crosses the median down = Needle confirmation
Needle Sell: When slow moving average crosses the median to high = Needle confirmation
Fake Buy: When the fast moving average crosses the median and the slow moving average is above the median and rising = False Point (Sell signal or if you are positioned on the buy side, hold the buy or raise the hand)
Fake Sell: When the fast moving average crosses the median and the slow moving average is below the median and falling = False Point (Buy signal or if you are positioned on the sell side, hold the sell or raise your hand)

BB' Column
Open Rising: When the Bollinger Bands are open and the Base Mean (BB) is rising
Open Falling: When the Bollinger Bands are open and the Base Mean (BB) is falling
Parallel Rising: When the Bollinger Bands are parallel and rising
Parallel Falling: When the Bollinger Bands are Parallel and falling
Close: When the Bollinger Bands are closed

Trix Column
Bought: When the Trix is above the MA ( trix )
Sold: When the Trix is below the MA ( trix )

Stoch Column
Bought: When %K is above %D
Sold: When %K is below %D

--------------------------

Rastreador para o setup de Agulhadas do Didi

Eu basicamente usei o screener criado por QuantNomad , fiz algumas modificações e usei os indicadores do setup

Indicadores usado:
Didi Index, ADX , Bandas de Bollinger , Trix e Estocástico.

Sinais de cada coluna:
Coluna 'Symbol'
Symbol Azul: Quando o Didi, ADX e BB estão com sinais de compra
Symbol Amarelo: Quando o Didi, ADX e BB estão com sinais de venda
Symbol Vermelho: Quando o ADX , BB, Trix e Stoch estão com sinais para fechar a operação

Coluna 'ADX'
Kick ADX: Quando o ADX deu um Kick (Topo ou Fundo). ADX vinha subinte e começa cair
Uptrend: Quando o ADX está subinte e abaixo do Nivel e o DI+ está acima do DI-
Uptrend Strong: Quando o ADX está subinte e acima do Nivel e o DI+ está acima do DI-
Uptrend Falling: Quando o ADX está cainte e acima do Nivel e o DI+ está acima do DI-
Downtrend: Quando o ADX está subinte e abaixo do Nivel e o DI- está acima do DI+
Downtrend Strong: Quando o ADX está subinte e acima do Nivel e o DI- está acima do DI+
Downtrend Falling: Quando o ADX está cainte e acima do Nivel e o DI- está acima do DI+

Coluna 'Didi'
Buy Alert: Quando a média rapida cruza a mediana para cima (contanto que não seja um Ponto Falso) = Alerta da Agulhada
Sell Alert: Quando a média rapida cruza a mediana para baixo (contanto que náo seja um Ponto Falso) = Alerta da Agulhada
Needle Buy: Quando a média lenta cruza a mediana para baixo = Confirmação da Agulhada
Needle Sell: Quando a média lenta cruza a mediana para cima = Confirmação da Agulhada
Fake Buy: Quando a média rapida cruza a mediana paa cima e a média lenta está acima da mediana e subindo = Ponto Falso (Sinal de venda ou caso esteja posicionado na compra, segurar a compra ou aumentar a mão)
Fake Sell: Quando a média rapida cruza a mediana para baixo e a média lenta está abaixo da mediana e caindo = Ponto Falso (Sinal de compra ou caso esteja posicionado na venda, segurar a venda ou aumentar a mão)

Coluna 'BB'
Open Rising: Quando as Bandas de Bollingers estão abertas e a média base (BB) está subindo
Open Falling: Quando as Bandas de Bollingers estão abertas e a média base (BB) está caindo
Parallel Rising: Quando as Bandas de Bollingers estão Paralelas e subindo
Parallel Falling: Quando as Bandas de Bollingers estão Paralelas e caindo
Close: Quando as Bandas de Bollingers estão fechadas

Coluna 'Trix'
Bought: Quando o Trix está acima da MA ( trix )
Sold: Quando o Trix está abaixo da MA ( trix )

Coluna 'Stoch'
Bought: Quando %K está acima do %D
Sold: Quando o %K está abaixo do %D


Informacje o Wersji:
Updating table settings

The "Screen #" option to change the position of the table on the chart was not working correctly.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atualizando as configurações da tabela

A opção "Screen #" para alterar a posição da tabela no grafico não estava funcioanndo corretamente.
Informacje o Wersji:
 • Changed way to calculate needles
  Added option of delta time between alert and confirmation of the needling
  Added Kiss of the Spider Woman (BJMA)
  Added options for other types of moving averages to the didi index

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Alterado forma de calcular as agulhadas
  Adicionado opção de delta tempo entre alerta e confirmação da agulhada
  Adicionado Beijo da Mulher Aranha (BJMA)
  Adicionado opções para outros tipos de médias móveis para o didi index
Informacje o Wersji:
• Added Divergence on Fast Average

-------------------------------------------

• Adicionado Divergência na Média Rápida
Informacje o Wersji:
Incorrect previous update
------------------------------
Atualização anterior incorreta
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?