tux

TUX 4 MA

This indicator uses the 21, 55, 100 and 200 SMA .

Strategy:
When the 21 SMA crosses the 55 and 100 SMA it creates either a buy or sell symbol dependent on which way it crossed.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study(title="TUX 4 MA", shorttitle="TUX 4 MA", overlay=true)
len = input(21, minval=1, title="SMA 1")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
plot(out, color=green, title="SMA 1")


len1 = input(55, minval=1, title="SMA 2")
out1 = sma(src, len1)
plot(out1, color=orange, title="SMA 2")

len2 = input(100, minval=1, title="SMA 3")
out2 = sma(src, len2)
plot(out2, color=red, title="SMA 3")

len3 = input(200, minval=1, title="SMA 4")
out3 = sma(src, len3)
plot(out3, color=blue, title="SMA 4")

macrossabove = out < close and cross(close,out2) and out2 < close and out2 > close[1] 
macrossbelow = out > close and cross(close,out2) and out2 > close and out2 < close[1] 

plotshape(macrossabove, color=green, style=shape.arrowup, text="Buy", location=location.belowbar)
plotshape(macrossbelow, color=red, style=shape.arrowdown, text="Sell", location=location.abovebar)