MightyZinger

Adaptive_Length

Library "Adaptive_Length"
This library contains functions to calculate Adaptive dynamic length which can be used in Moving Averages and other indicators.
Two Exponential Moving Averages ( EMA ) are plotted. Coloring in plot is derived from Chikou filter and Dynamic length of MA1 is adapted using Signal output from Chikou library.

dynamic(para, adapt_Pct, minLength, maxLength) Adaptive dynamic length based on boolean parameter
  Parameters:
    para: Boolean parameter; if true then length would decrease and would increase if its false
    adapt_Pct: Percentage adaption based on parameter
    minLength: Minimum allowable length
    maxLength: Maximum allowable length
  Returns: Adaptive Dynamic Length based on Boolean Parameter

auto_alpha( src , a) Adaptive length based on automatic alpha calculations from source input
  Parameters:
    src: Price source for alpha calculations
    a: Input Alpha value
  Returns: Adaptive Length calculated from input price Source and Alpha
Informacje o Wersji: v2 : Corrected Output of auto_alpha function to Int
Informacje o Wersji: v3 : Fixed float output problem
Informacje o Wersji: v4

Added:
dynamic_2(up_para, dn_para, adapt_Pct, minLength, maxLength) Adaptive dynamic length based on two boolean parameters for increasing and decreasing dynamic length seperatally with more precision
  Parameters:
    up_para: Boolean parameter; if true then length would decrease
    dn_para: Boolean parameter; if true then length would increase
    adapt_Pct: Percentage adaption based on parameter
    minLength: Minimum allowable length
    maxLength: Maximum allowable length
  Returns: Adaptive Dynamic Length based on Two Boolean Parameters for increasing and decreasing dynamic length seperatally with more precision
Informacje o Wersji: v5 : Corrected "dynamic_2" function and added a 3rd EMA using adaptive length from "dynamic_2" function.

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.