RicardoSantos

[RS]Murrey's Math Lines Smooth Channel

Smoothed version, experimental.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study(title="[RS]Murrey's Math Lines Smooth Channel", shorttitle="[RS]MMLSC", overlay=true)
length00 = input(100)
fmultiplier = input(defval=0.125, type=float)
smooth = input(1)
hhi = highest(high, length00)
llo = lowest(low, length00)
fraction = sma((hhi - llo) * fmultiplier, smooth)
midline = sma((llo + hhi) / 2, smooth)
plot(midline, color=gray, linewidth=3)
plot(midline + fraction * 1, color=gray)
plot(midline + fraction * 2, color=gray)
p00 = plot(midline + fraction * 3, color=gray, linewidth=1)
p01 = plot(midline + fraction * 4, color=gray, linewidth=2)
plot(midline + fraction * 5, color=gray)
plot(midline + fraction * 6, color=gray)

plot(midline - fraction * 1, color=gray)
plot(midline - fraction * 2, color=gray)
p02 = plot(midline - fraction * 3, color=gray, linewidth=1)
p03 = plot(midline - fraction * 4, color=gray, linewidth=2)
plot(midline - fraction * 5, color=gray)
plot(midline - fraction * 6, color=gray)

fill(p00, p01, color=gray, transp=50)
fill(p02, p03, color=gray, transp=50)