JCMR76

3EMA + Boullinger + PIVOT

TRES EMAS + BANDAS DE BOLLINGER + PIVOTE

INDICADOR 1: TRES EMAS (MEDIA MOVIL EXPONENCIAL)
Con este indicador puede visualizar el promedio de precios con mayor peso a los datos mas recientes.
Se calculan y dibujan tres medias móviles exponenciales: 8, 20 y 200 últimas velas.
-Rápida EMA1 = 8
-Media EMA2 = 20
-Lenta EMA 3 = 200

INDICADOR 2: BANDAS DE BOLLINGER
Con este indicador podrá ver la fuerza y la tendencia del mercado, es decir la mide la volatilidad del precio del activo.
Si el precio sobrepasa la banda superior, el activo está sobrecomprado.
Si el precio sobrepasa la banda inferior, el activo está sobrevendido.
Longitud tendencia - BASE = 20, paso = 1
Desviación Estándar - Multiplicador = 2, paso = 0.2

INDICADOR 3: PIVOTE
Este indicador etiqueta los puntos donde el precio es mínimo y máximo, en un rango de velas determinado en el parámetro "Distancia para el Pivote".

Estos 3 indicadores sirven para todo tipo de activos: FOREX, CRIPTO, CFD´s, ETC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THREE EMAS + BOLLINGER BANDS + PIVOT

INDICATOR 1: THREE EMAS ( EXPONENTIAL MOVING AVERAGE )
With this indicator you can visualize the average of prices with greater weight to the most recent data.
Three exponential moving averages are calculated and drawn: 4, 20 and 200 last candles.
-Fast EMA1 = 8
-Average EMA2 = 20
-Slow EMA 3 = 200

INDICATOR 2: BOLLINGER BANDS
With this indicator you can see the strength and trend of the market, that is, it is measured by the volatility of the asset price.
If the price goes above the upper band, the asset is overbought.
If the price goes above the lower band, the asset is oversold.
Trend length - BASE = 20, step = 1
Standard Deviation - Multiplier = 2, step = 0.2

INDICATOR 3: PIVOT
This indicator labels the points where the price is minimum and maximum, in a range of candles determined in the parameter "Distance to Pivot".

These 3 indicators are used for all types of assets: FOREX, CRYPT, CFD's, ETC.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?