UDAY_C_Santhakumar

UCS_Murrey's Math Oscillator_V2

Hello, Murrey Math lovers, Thanks for those who showed interest on this. Based on a request, I have updated the plot / candle coloring, for Version - 2.

This has been in the queue for a while.

There was a Glitch found with the Multiplier. Will Fix in the next version. The Current Version (and the previous version) only supports 1/8 fractions. Will not support 0.25. The code needs to be updated, to automate the fractal line glitches for other ratios, Planned for future update.

Good Luck and Enjoy the Colorful Oscillator. Please keep your suggestions flowing. Lets make it better.

Uday C Santhakumar
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
// Created & Developed by Ucsgears, based on Murrey Math Line Principle
// Version 2 - March, 12 - 2015

study(title="UCS_Murrey's Math Oscillator", shorttitle="UCS_MMLO", overlay=false, precision = 2)

// Inputs
length = input(100, minval = 10, title = "Look back Length")
mult = input(0.125, title = "Mutiplier; Only Supports 0.125 = 1/8")
lines = input(true, title= "Show Murrey Math Fractals")
bc = input(true, title = "Show Bar Colors Based On Oscillator")

// Donchanin Channel
hi = highest(high, length)
lo = lowest(low, length)
range = hi - lo
multiplier = (range) * mult
midline = lo + multiplier * 4

oscillator = (close - midline)/(range/2)

a = oscillator > 0 and oscillator < mult*2
b = oscillator > 0 and oscillator < mult*4
c = oscillator > 0 and oscillator < mult*6
d = oscillator > 0 and oscillator < mult*8

z = oscillator < 0 and oscillator > -mult*2
y = oscillator < 0 and oscillator > -mult*4
x = oscillator < 0 and oscillator > -mult*6
w = oscillator < 0 and oscillator > -mult*8

colordef = a ? #ADFF2F : b ? #32CD32 : c ? #3CB371 : d ? #008000 : z ? #CD5C5C : y ? #FA8072 : x ? #FFA07A : w ? #FF0000 : blue

plot (oscillator, color = colordef, title = "Murrey Math Oscillator", style = columns, transp = 60)
plot(0, title = "Zero Line", color = gray, linewidth = 4)

plot(lines == 1 ? mult*2 : na, title = "First Positive Quadrant", color = gray, linewidth = 1)
plot(lines == 1 ? mult*4 : na, title = "Second Positive Quadrant", color = gray, linewidth = 1)
p3 = plot(lines == 1 ? mult*6 : na, title = "Third Positive Quadrant", color = gray, linewidth = 2)
p4 = plot(lines == 1 ? mult*8 : na, title = "Fourth Positive Quadrant", color = gray, linewidth = 1)
plot(lines == 1 ? -mult*2 : na, title = "First Negative Quadrant", color = gray, linewidth = 1)
plot(lines == 1 ? -mult*4 : na, title = "Second Negative Quadrant", color = gray, linewidth = 1)
p2 = plot(lines == 1 ? -mult*6 : na, title = "Third Negative Quadrant", color = gray, linewidth = 2)
p1 = plot(lines == 1 ? -mult*8 : na, title = "Fourth Negative Quadrant", color = gray, linewidth = 1)

fill (p1,p2, color = orange)
fill (p3,p4, color = lime)

// Bar Color Oversold and Overbought
bcolor = bc == 1 ? colordef : na
barcolor(bcolor)