RicardoSantos

[RS]Heiken Ashi Cloud V0

Multi Time Frame Heiken Ashi Cloud Overlay:
useAlternativeTF: if you want to manually choose a time frame for the security() source.
TF: Said alternative timeframe.
Internal_Smooth: Smoothing aplied at used time frame.
External_Smooth: Regular Smoothing over the security().
showLabels: display sell/buy signals.
showBarColors: display overlay bar colors.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study(title="[RS]Heiken Ashi Cloud V0", shorttitle="[RS]HACK.V0", overlay=true)
useAlternativeTF = input(false)
AlternativeTF = input("D")
TF = useAlternativeTF ? AlternativeTF : period
Internal_Smooth = input(1)
External_Smooth = input(1)

HA_ticker = heikenashi(tickerid)
HA_open = sma(security(HA_ticker, TF, sma(open, Internal_Smooth)), External_Smooth)
HA_close = sma(security(HA_ticker, TF, sma(close, Internal_Smooth)), External_Smooth)
HA_high = sma(security(HA_ticker, TF, sma(high, Internal_Smooth)), External_Smooth)
HA_low = sma(security(HA_ticker, TF, sma(low, Internal_Smooth)), External_Smooth)


HAO = plot(HA_open, color=maroon, linewidth=2)
HAC = plot(HA_close, color=green, linewidth=2)
HAH = plot(HA_high, color=silver, linewidth=1)
HAL = plot(HA_low, color=silver, linewidth=1)

fill(HAH,HAL,color=gray, transp=85)
fill(HAO,HAC,color=blue, transp=85)

//  ||---   Signals:
showLabels = input(true)
SEL0=HA_open>=HA_high
BUY0=HA_open<=HA_low

plotshape(not showLabels ? na : (SEL0 and HA_high != HA_high[1] ? HA_high : na), style=shape.labeldown, color=maroon, location=location.absolute, text='Sell', offset=5)
plotshape(not showLabels ? na : (BUY0 and HA_low != HA_low[1] ? HA_low : na), style=shape.labelup, color=green, location=location.absolute, text='Buy', offset=5)

showBarColors = input(true)
BC_CON = HA_open < HA_close and BUY0 ? green : HA_open < HA_close ? lime : HA_open > HA_close and SEL0? maroon : HA_open > HA_close ? red : gray
barcolor(not showBarColors ? na : BC_CON)