Library "FibRatios"
Library with calculation logic for fib retracement, extension and ratios

retracement(a, b, ratio, logScale, precision)
  Calculates the retracement for points a, b with given ratio and scale
  Parameters:
    a: Starting point a
    b: Second point b
    ratio: Ratio for which we need to calculate retracement c
    logScale: Flag to get calculations in log scale. Default is false
    precision: rounding precision. If set to netagive number, round_to_mintick is applied. Default is -1
  Returns: retracement point c for points a,b with given ratio and scale

retracementRatio(a, b, c, logScale, precision)
  Calculates the retracement ratio for points a, b, c with given scale
  Parameters:
    a: Starting point a
    b: Second point b
    c: Retracement point. c should be placed between a and b
    logScale: Flag to get calculations in log scale. Default is false
    precision: rounding precision. If set to netagive number, round_to_mintick is applied. Default is 3
  Returns: retracement ratio for points a,b,c on given scale

extension(a, b, c, ratio, logScale, precision)
  Calculates the extensions for points a, b, c with given ratio and scale
  Parameters:
    a: Starting point a
    b: Second point b
    c: Retracement point. c should be placed between a and b
    ratio: Ratio for which we need to calculate extension d
    logScale: Flag to get calculations in log scale. Default is false
    precision: rounding precision. If set to netagive number, round_to_mintick is applied. Default is -1
  Returns: extensoin point d for points a,b,c with given ratio and scale

extensionRatio(a, b, c, d, logScale, precision)
  Calculates the extension ratio for points a, b, c, d with given scale
  Parameters:
    a: Starting point a
    b: Second point b
    c: Retracement point. c should be placed between a and b
    d: Extension point. d should be placed beyond a, c. But, can be with b,c or beyond b
    logScale: Flag to get calculations in log scale. Default is false
    precision: rounding precision. If set to netagive number, round_to_mintick is applied. Default is 3
  Returns: extension ratio for points a,b,c,d on given scale

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.