Alex_Dyuk

LPS PLSY INDICATOR for VSA

( Google translation from Russian.)
Signal conditions:
1. There is a bar with an increased volume
2. The next bar after the bar with increased volume closes in the other direction
Arguments:

Comparison period - the period during which the volumes are compared with each other to calculate the bars with the increased volume .

sensitivity of increased volumes - according to the percentrank indicator - the border above which the volume will be considered large, the same as in the Volume on bar VSA indicator - indicator V2 - for clarity of how it works, I recommend looking at it.

efficiency of the next bar - (efficiency of the next bar from 0 to 100) ") - the efficiency of buying or selling on the next bar, bar field with a large volume . If the value is closer to 100, then the bars whose spread corresponds to the inserted volume will be taken into account, if closer to 0, then bars with a small spread and a large volume can be taken into account.
This argument is calculated similarly to the efficiency of bulls and bears for VSA

Attention.
In its original form, this indicator can give a large number of false signals. To filter out false signals, it should be used after studying the theory of VSA .

Russian language

Условия для сигнала:
1. Имеется бар с повышенным объёмом
2. Следующий бар после бара с повышенным объемом закрывается в другую сторону

Аргументы:
период для сравнения – период, на котором сравниваются между собой объёмы, для вычисления баров с повышенным объемом.
чувствительность повышенных объемов – согласно индикатору percentrank – граница выше которой̆ объем будет считаться большим, то же самое, что в индикаторе Volume on bar VSA - indicator V2 – для наглядности как это работает рекомендую посмотреть его.

эффективность следующего бара от 0 до 100 - эффективность покупок или продаж на следующем баре, поле бара с большим объемом. Если значение ближе к 100 то будут учитываться бары у которых спред соответствует вложенному объему, если ближе к 0 то могут учитываться бары у которых спред маленький а объем большой.
Расчёт этого аргумента производится аналогично индикатору efficiency of bulls and bears for VSA

Примечание
В исходном виде этот индикатор может давать большое количество ложных сигналов. Для отсеивания ложных сигналов его следует применять после изучения теории VSA .

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?