reees

Utilities

reees Zaktualizowano   
Library "Utilities"
General utilities

print_series(s, skip_na, position, show_index, from_index, to_index)
  Print series values
  Parameters:
    s: Series (string)
    skip_na: Flag to skip na values (optional bool, dft = false)
    position: Position to print the Table (optional string, dft = position.bottom_center)
    show_index: Flag to show series indices (optional bool, dft = true)
    from_index: First index to print (optional int, dft = 0)
    to_index: Last index to print (optional int, dft = last_bar_index)
  Returns: Table object, if series was printed

print(v, position, at_index)
  Print value
  Parameters:
    v: Value (string)
    position: Position to print the Table (optional string, dft = position.bottom_center)
    at_index: Index at which to print (optional int, dft = last_bar_index)
  Returns: Table object, if value was printed
Informacje o Wersji:
v2
Default bar_index for "at_index" argument to print() function. This allows the function to print a value from anywhere without having to specify a value for at_bar.
Informacje o Wersji:
v3

Added:
boolToIntArr()
  return array of offsets (int) of true values
Informacje o Wersji:
v4

Added:
intToBoolArr()
Informacje o Wersji:
v5
Overloaded print() function so it's type-agnostic

Updated:
print(v, position, at_index)
  Print value
  Parameters:
    v: Value (bool)
    position: Position to print the Table (optional string, dft = position.bottom_center)
    at_index: Index at which to print (optional int, dft = bar_index)
  Returns: Table object, if value was printed

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.