YourTradingSensei

Smart Money Analysis with Golden/Death Cross [YourTradingSensei]

YourTradingSensei Zaktualizowano   
Description of the script "Smart Money Analysis with Golden/Death Cross":

This TradingView script is designed for market analysis based on the concept of "Smart Money" and includes the detection of Golden Cross and Death Cross signals.

Key features of the script:

Moving Averages (SMA):

Two moving averages are calculated: a short-term (50 periods) and a long-term (200 periods).
The intersections of these moving averages are used to determine Golden Cross and Death Cross signals.
High Volume:

The current trading volume is analyzed.
Periods of high volume are identified when the current volume exceeds the average volume by a specified multiplier.
Support and Resistance Levels:

Key support and resistance levels are determined based on the highest and lowest prices over a specified period.
Buy and Sell Signals:

Buy and sell signals are generated based on moving average crossovers, high volume, and the closing price relative to key levels.
Golden Cross and Death Cross:

A Golden Cross occurs when the short-term moving average crosses above the long-term moving average.
A Death Cross occurs when the short-term moving average crosses below the long-term moving average.
These signals are displayed on the chart with text color changes for better visualization.
Using the script:

The script helps traders visualize key signals and levels, aiding in making informed trading decisions based on the behavior of major market players and technical analysis.

Custom candle lighting(CCL) © 2024 by YourTradingSensei is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license.
Informacje o Wersji:
Description of the script "Smart Money Analysis with Golden/Death Cross":

This TradingView script is designed for market analysis based on the concept of "Smart Money" and includes the detection of Golden Cross and Death Cross signals.

Key features of the script:

Moving Averages (SMA):

Two moving averages are calculated: a short-term (50 periods) and a long-term (200 periods).
The intersections of these moving averages are used to determine Golden Cross and Death Cross signals.
High Volume:

The current trading volume is analyzed.
Periods of high volume are identified when the current volume exceeds the average volume by a specified multiplier.
Support and Resistance Levels:

Key support and resistance levels are determined based on the highest and lowest prices over a specified period.
Buy and Sell Signals:

Buy and sell signals are generated based on moving average crossovers, high volume, and the closing price relative to key levels.
Golden Cross and Death Cross:

A Golden Cross occurs when the short-term moving average crosses above the long-term moving average.
A Death Cross occurs when the short-term moving average crosses below the long-term moving average.
These signals are displayed on the chart with text color changes for better visualization.
Using the script:

The script helps traders visualize key signals and levels, aiding in making informed trading decisions based on the behavior of major market players and technical analysis.

Smart Money Analysis with Golden/Death Cross © 2024 by YourTradingSensei is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?