kaigouthro

Scaled Order Sizing and Take Profit Target Arrays

kaigouthro Zaktualizowano   
WOAH Order Scaling!

This Provides a user with methods to create a list of profit targets and order sizes which grow or shrink. For size, the will add up to specific sum. for Targets they will include the first and last, and can lean towards either, to scale the order grid.

And thanks to @Hoanghetti for the markdown, i've included a basic usage example within the hover , o you don't need to search for the usage example, simply import, and when writing, the code hint contains a full example.scaled_sizes(total_size, count, weight, min_size, as_percent)
create an array of sizes which grow or shrink from first to last
which add up to 1.0 if set the as_percent flag , or a total value / sum.
  Parameters:
    total_size: (float) total size to divide ito split
    count: (int ) desired number of splits to create
    weight: (float) a weight to apply to grow or shrink the split either towards the last being most, or the first being most, or 1.0 being each is equally sized as 1/n count
    min_size: (float) a minimum size for the smallest value (in value of ttotal_size units)
    as_percent: (float) a minimum size for the smallest value (in value of total_size units)
  Returns: Array of Sizes for each split

scaled_targets(count, weight, minimum, maximum)
create a list of take profitt targets from the smallest to larget distance
  Parameters:
    count: (int ) number of targets
    weight: (float) weight to apply to growing or shrinking
    minimum: (float) first value of the output
    maximum: (float) last value of the output
  Returns: Array of percentage targets
Informacje o Wersji:
v2

Added:
method scaled_order_array(total_size, count, tp_weight, tp_min, tp_max, size_weight, min_size, as_percent)
  # Creates target Objects with combined info.
----
Creates a list of take profitt targets from the smallest to larget distance
and a set of sizes for each which add up to the total size
Combines them into Target OPbjecs
### `example`
```
total_size = input(100, 'USD order size') / close
count = input(5 , 'Order count')
tp_weight = input(100, 'Grow/Shrink') / 100
tp_min = input(10, ' Min TP') / 100
tp_max = input(0.55, 'Max TP') / 100
size_weight = input(100, 'Grow/Shrink') / 100
min_size = input(10, ' Min Required Order') / close
// Call
scaled_order_array(total_size, count, tp_weight, tp_min, tp_max, size_weight, min_size)
```
  Namespace types: series float, simple float, input float, const float
  Parameters:
    total_size (float): (float) total size to divide ito split
    count (int): (int ) desired number of splits to create
    tp_weight (float): (float) a weight to apply to grow or shrink the target prices
    tp_min (float): (float) a minimum target
    tp_max (float): (float) a maximum target
    size_weight (float): (float) a weight to apply to grow or shrink the split either towards the last being most, or the first being most, or 1.0 being each is equally sized as 1/n count
    min_size (float): (float) a minimum size for the smallest value (in value of ttotal_size units)
    as_percent (bool): (bool) Use percent for size
  Returns: Array of Sizes for each split

target
  Target Objects contain Informations for the order placement
  Fields:
    price (series float): The price for the order
    size (series float): The size for the order
    ispct_prc (series bool): Is the price a percentage
    ispct_sz (series bool): Is the size a percentage
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.