citlacom

Financial Astrology Moon-Ceres Longitude Angle

Moon-Ceres indicator show the angular distance in longitude between Moon and Ceres (dwarf planet) and labels the angles that represent the astrological aspects used by financial astrologers to determine the energy trigger points. In financial astrology, Ceres rules growing, nutrition, food, farming and prosperity. The Moon is the strengthen/weakening emotion that trigger the desire of prosperity and grow your investment.

For any Moon aspects indicator we recommend to use 1H or 2H resolution to locate the exact aspect angle, this is because Moon moves very fast at average of 13 degrees per day.

Due to the limited UTF (Unicode Transformation Format) support of classical astrology aspects symbols, we needed to use a custom subset to represent the aspects:
⊚ = 0 degrees angle (conjuction)
⧌ = 30 degrees angle (semi-sextile)
⧆ = 45 degrees angle (semi-square)
⨺ = 60 degrees angle (sextile)
⧄ = 90 degrees angle (square)
⨹ = 120 degrees angle (trine)
⧇ = 135 degrees angle (sesqui-square)
◭ = 150 degrees angle (quincunx or inconjunct)
⚇ = 180 degrees angle (opposition)

Note: The Moon-Ceres longitude angle indicator is based on an ephemeris array that covers years 2010 to 2030, prior or after this years the data is not available, this daily ephemeris are based on UTC time so in order to align properly with the price bars times you should set UTC as your chart timezone.

Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?