RicardoSantos

MLLossFunctions

Library "MLLossFunctions"
Methods for Loss functions.

mse(expects, predicts) Mean Squared Error ( MSE ) " MSE = 1/N * sum((y - y')^2) ".
  Parameters:
    expects: float array, expected values.
    predicts: float array, prediction values.
  Returns: float

binary_cross_entropy(expects, predicts) Binary Cross-Entropy Loss (log).
  Parameters:
    expects: float array, expected values.
    predicts: float array, prediction values.
  Returns: float

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.