Ox_kali

Open Interest liquidation map [Ox_kali]

This script is inspired by @LeviathanCapital work on aggregating Open Interest, as presented in the Open Interest Suite Aggregated script. This script aims to provide a liquidation map of Open Interest by identifying significant anomalies across multiple trading platforms. By integrating data from Binance, BitMEX, and Kraken, this script tries to offer a comprehensive and detailed view of Open Interest movements and attempts to define zones of interest.

Key Points
1. Multiple Data Sources: The script retrieves Open Interest data from several trading platforms, including Binance (USDT, USD, BUSD), BitMEX (USD, USDT), and Kraken (USD).
2. Anomaly Detection: Utilizes a simple moving average (SMA) to calculate the average size of Open Interest candles and identify anomalies based on a user-specified size factor.
3. Background Coloring: Offers an option to color the background of the charts based on detected anomalies, allowing for clear visualization of significant movements.
4. Dynamic Support and Resistance Zones: Defines and dynamically updates support and resistance zones based on Open Interest anomalies.
5. Alerts: Configures alerts to notify the user when an Open Interest anomaly is detected.

Trading Utility
This script can be useful for monitoring significant changes in Open Interest and potential liquidation zones across multiple platforms. The main trading applications include:
1. Identifying Liquidation Points: By detecting Open Interest anomalies, it is possible to identify potential liquidation points where significant price movements might occur.
2. Multi-Platform Analysis: By aggregating Open Interest data from multiple platforms, a more comprehensive market overview is obtained.
3. Detecting Support and Resistance Zones: Dynamic support and resistance zones help identify key price levels where trend reversals might occur.
4. Customized Alerts: Anomaly alerts allow for automated responses to market changes.

Conclusion
The “Open Interest liquidation map ” script is an experimental tool for analyzing Open Interest across multiple trading platforms. Inspired by Leviathan’s work, this script attempts to identify liquidation and interest zones. This is an experimental version, and I welcome any comments and feedback for improvement.


Please note that the Open Interest liquidation map is not a guarantee of future market performance and should be used in conjunction with proper risk management. Always ensure that you have a thorough understanding of the indicator’s methodology and its limitations before making any investment decisions. Additionally, past performance is not indicative of future results.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?