HPotter

Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System

Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System, by Rombout Kerstens
The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009

Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/09/2014
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System")
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true, 
      iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false)) 
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false, 
        iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false)) 
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true, 
       iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false, 
       iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos = iff(bMDILong and bMALong, 1, 
   iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nPDI, color=green, title="DMI Plus")
plot(nNDI, color=red, title="DMI Minus")