Kryyev1

itrade buy/sell

The indicator was written based on several types of other indicators.
I took ema , rsi ema and an augmented version of qqe rsi .
The indicator checks for oversold or overbought on all of these indicators and, based on this, issues a buy or sell signal.
In the indicator, you can adjust the length of each point for yourself, so you can set rsi to 10 or 100, as it suits you.
The indicator works better on higher timeframes 4h-1w
But it can also be used on smaller timeframes, but the lower the timeframe, the higher the risk.
_________________________________________________________________________________________________________

Индикатор был написан на основе нескольких видов других индикаторов.
Я взял ema , rsi ema идополненую версию qqe rsi .
Индикатор проверяет перепроданость или перекупленость на этих всех индикаторах и изходя из этого выдаёт сигнал на покупку или продажу.
В индикаторе можно настроить длинну каждого пункта под себя,так вы можете поставить rsi на 10 или же на 100,как вам будет удобно.
Индикатор работает лучше на больших таймфреймах 4ч-1w
Но так же его можно использовать на более мелких таймфреймах,но чем ниже таймфрейм,тем выше риск.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?