hecormier

[HC] Indicator: RSI ADX Trend Volatility Data Panel_v1

Data Panel to display different data points for the asset being traded:

ADX: Display the ADX period, value and color code based on trend strength (default: 5)
green: ADX > 30
lime: ADX > 50
yellow: ADX > 80

RSI (slow period): Display the short period RSI value and color code based on OB/OS settings (default: 14 period)
Up Arrow: RSI slow period rising and in bullzone (>60)
Down Arrow: RSI slow period falling and in bearzone (<40)
green: RSI slow period in bullzone (between 60-80)
red: RSI slow period in bearzone (between 40-20)
yellow: RSI slow period either > 80 (overbought zone) or < 20 (oversold zone)

RSI (fast period): Display the short period RSI value and color code based on OB/OS settings (default: 14 period)
Up Arrow: RSI fast period rising and in bullzone (>60)
Down Arrow: RSI fast period falling and in bearzone (<40)
green: RSI fast period in bullzone (between 60-80)
red: RSI fast period in bearzone (between 40-20)
yellow: RSI fast period either > 95 (fast period overbought zone) or < 5 (fast period oversold zone)

RSI (fast period)-(fast period bought): Displays the price target for RSI fast period to == the fast period overbought
RSI fast period default: 3
RSI fast period overbought: 90

RSI (fast period)-(fast period oversold): Displays the price target for RSI fast period to == the fast period oversold
RSI fast period default: 3
RSI fast period oversold: 5

MA Trend: Moving Average Fan trend strength (10, 21, 55, 89, 200 periods)
Option to select the Moving Average Type ('EMA', 'SMA', 'HULL', 'AVG')
EMA: Exponential Moving Average
SMA: Simple Moving Average
HULL: Hull Moving Average
AVG: Average of EMA , SMA and HULL Moving Averages
green: Trending Up: Weak, Medium, Strong
red: Trending Down: Weak, Medium, Strong

Vegas HMA: Vegas tunnel Hull Moving Average trend strength
Option to display the HMA calculation of the Vegas Tunnel Fib Levels (144, 233, 377)
green: Trending Up: Weak, Medium, Strong
red: Trending Down: Weak, Medium, Strong

Volatility: Display volatility visual alert (default 2%)
green: Price moved up greater then the % volatility trigger
red: Price moved down greater then the % volatility trigger

NOTE: Work in progress and will be adding data points and tweaking. If you notice any errors please post a comment and I'll review/update the script
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?