miyako.pro

Broker Spread Overlay v2.1a

This is for displaying a price line showing the spread difference of brokers such as 1broker.com or trading212.com where price is different than actual price. It may also be used as an ask line or to provide an additional alternate chart.

Version 2.1:
- JPY pip correction
- Price Line
- Area
- Kagi, Does not work on Forex pairs!
- Western Bar
- Candlesticks
- Heikenashi
- Renko, ATR and Traditional
- Line Break

Version 2.1a
- Fixed Heikenashi Colors.

If you like this indicator and/or it has helped you to earn profits, please donate.
- PayPal: ma.spencer@gmx.com
- Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
// Coded by: Matthew Spencer
// If you like this indicator and/or it has helped you to earn money, please donate.
// Paypal: ma.spencer@gmx.com
// Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X
// "If I die in the land of the dead, will I be sent to the land of the dead again?"
study("Broker Spread Overlay v2.1", overlay=true)

// Settings
separator = input(defval="Spread", title="---", type=string)
oneSpread = input(defval=0.0002, type="float", title="Pips")
jpyToggle = input(type=bool, defval=false, title="JPY Pips")
separator1 = input(defval="Chart", title="---", type=string)
lineToggle = input(type=bool, defval=true, title="Show Price Line")
areaToggle = input(type=bool, defval=false, title="Area")
barToggle = input(type=bool, defval=false, title="Bar")
candleToggle = input(type=bool, defval=false, title="Candlesticks")
heikenashiToggle = input(type=bool, defval=false, title="Heikinashi")
renkoToggle = input(type=bool, defval=false, title="Renko")
renkoSize = input(defval=10, type="integer", title="Renko Size")
renkoType = input(type=bool, defval=false, title="Traditional Renko")
lbToggle = input(type=bool, defval=false, title="Line Break")
lbSize = input(defval=3, type="integer", title="Line Break Lines")
kagiToggle = input(type=bool, defval=false, title="Kagi")
kagiAmount = input(defval=1, type="integer", title="Kagi Reversal Amount")

// OHCL
oneOpen = open + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneHigh = high + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneLow = low + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneClose = close + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)

// Heikenashi
heikenashiOpen = security(heikenashi(tickerid), period, open) + oneSpread
heikenashiHigh = security(heikenashi(tickerid), period, high) + oneSpread
heikenashiLow = security(heikenashi(tickerid), period, low) + oneSpread
heikenashiClose = security(heikenashi(tickerid), period, close) + oneSpread

// Renko
renkoOpen = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, open)
renkoHigh = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, high)
renkoLow = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, low)
renkoClose = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, close)

// Line Break
lbOpen = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, open)
lbHigh = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, high)
lbLow = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, low)
lbClose = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, close)

// Kagi (Note: Doesn't work with Forex pairs)
kagiClose = security(kagi(tickerid, "close", kagiAmount), period, close)

// Colors
linecolor = open < close ? green : red
linecolor2 = heikenashiOpen < heikenashiClose ? blue : maroon
renkocolor = renkoOpen < renkoClose ? teal : orange
lbcolor = lbOpen < lbClose ? teal : orange
pfcolor = lbOpen < lbClose ? black : red

// Plot Charts
plot(areaToggle ? oneClose:na, title="Area", color=teal, style=areabr, linewidth=2, trackprice=false, transp=75, editable=true)
plot(kagiToggle ? kagiClose:na, title="Kagi", color=black)
plotcandle(renkoToggle ? renkoOpen:na, renkoToggle ? renkoHigh:na, renkoToggle ? renkoLow:na, renkoToggle ? renkoClose:na , title='Renko', color = renkocolor, wickcolor=black)
plotcandle(lbToggle ? lbOpen:na, lbToggle ? lbHigh:na, lbToggle ? lbLow:na, lbToggle ? lbClose:na , title='Line Break', color = lbcolor, wickcolor=black)
plotbar(barToggle ? oneOpen:na, barToggle ? oneHigh:na, barToggle ? oneLow:na, barToggle ? oneClose:na , title='Bar', color = linecolor)
plotcandle(candleToggle ? oneOpen:na, candleToggle ? oneHigh:na, candleToggle ? oneLow:na, candleToggle ? oneClose:na , title='Candles', color = linecolor, wickcolor=black)
plotcandle(heikenashiToggle ? heikenashiOpen:na, heikenashiToggle ? heikenashiHigh:na, heikenashiToggle ? heikenashiLow:na, heikenashiToggle ? heikenashiClose:na , title='Heikenashi Candles', color = linecolor2, wickcolor=black)
plot(lineToggle ? oneClose:na, title="Price Line", color=linecolor, style=areabr, linewidth=2, trackprice=true, transp=100, editable=false)