samuelhei

DYNAMIC S&R 2.0

This indicator shows the support and resistance levels of four periods. Now you can customize it entirely, defining the periods and what you can show, or not.

When a weaker support/resistance is broken you now what is the next support/resistance .

The average of support and resistance can be used as an entry point or as a indicator of bear/bull market (when the close price is below the average the market is bear, and when the close price is above the average the market is bull).

To add to your chart, add this to favorites and in your chart go to indicators, then to favorites, and it will appear on the right side.

Please, give-me your feedback! And a Tip if you will use it.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study("Dynamic S&R",overlay=true)

// Author: samuelhei
// Tips: 1NR9tyn8tAn6nuQzosaZ2SkfT38PLxN5mf
// Feel free to use this script as you want!

a = input(400,"A (bars back)") 
ha = input(true,"Habilitate A",type=bool)
hb = input(true,"Habilitate B",type=bool)
hc = input(true,"Habilitate C",type=bool)
hd = input(true,"Habilitate D",type=bool)

cb = input(0,"Custom B 0=(A/2)",type=integer)
cc = input(0,"Custom C 0=(B/2)",type=integer)
cd = input(0,"Custom D 0=(C/2)",type=integer)


hac = input(true,"Habilitate Average of support and resistance of D", type=bool)
avm = input(1,"Multiplier of averege line.", type=float)

b = cb ? cb : a/2
c = cc ? cc :b/2
d = cd ? cd :c/2

hga = highest(close,a)
hgb = highest(close,b)
hgc = highest(close,c)
hgd = highest(close,d)

la = lowest(close,a)
lb = lowest(close,b)
lc = lowest(close,c)
ld = lowest(close,d)

pha = plot(ha ? hga : na,"Highest A",gray)
phb = plot(hb ? hgb : na,"Highest B",gray)
phc = plot(hc ? hgc : na,"Highest C",gray)
phd = plot(hd ? hgd : na,"Highest D",gray)


fill(pha,phb,black,70)
fill(phb,phc,black,80)
fill(phc,phd,black,90)

pla = plot(ha ? la : na,"Lowest A",gray)
plb = plot(hb ? lb : na,"Lowest B",gray)
plc = plot(hc ? lc : na,"Lowest C",gray)
pld = plot(hd ? ld : na,"Lowest D",gray)

fill(pla,plb,black,70)
fill(plb,plc,black,80)
fill(plc,pld,black,90)

av = ((hgd + ld) / 2)*avm

plot(hac ? av : na,"Average",black)