Library "Data2D"
A library for two dimensional data array.
Informacje o Wersji: v2

Refactored:
Many breaking changes from v1. Full refactoring of code, and fixed a lot of small bugs.
Informacje o Wersji: v3

Added:
Few comparison functions for cmpr values. Plus a little bit of refactoring.
Informacje o Wersji: v4
Changes:
- Removed all index based preset functions.
- All comparison functions now use Original value as first param and compared value as second. Previously it was the opposite order.
Informacje o Wersji: v9

Breaking changes from v8:
All function name changes made.

Added:
Key types which stores data types (string, float, integer, boolean).
Informacje o Wersji: v10

Added:
Two new comparison functions.
compareSpreadToNum() - Returns an int with the value 1 (greater), 0 (equal), or -1 (less).
compareAllSpreadsToNums() - Returns an int array with value of 1 (greater), 0 (equal), or -1 (less).

A 'usage details' sections is also written at the end of the script, with a lot of examples.

Faiyaz Haider
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.