dokang

TradingHook

dokang Zaktualizowano   
Library "TradingHook"
This library is a client script for making a webhook signal formatted string to TradingHook webhook server.

buy_message(password, amount, order_name) Make a buy Message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    amount: (float) amount. If not set, your strategy qty will be sent.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

sell_message(password, percent, order_name) Make a sell message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to sell.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

You can use TradingHook WebServer open source code in github(github.com/jangdokang/TradingHook)
Informacje o Wersji:
entry_message(password, amount, leverage, order_name)
  Make a Entry Message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    amount: (float) amount. If not set, your strategy qty will be sent.
    leverage: (int) leverage. If not set, your leverage doesn't change.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

close_message(password, percent, order_name)
  Make a close message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to close.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.
Informacje o Wersji:
v3

Now you can make close order by amount (or percent). Be careful to use!

close_message(password, percent, amount, order_name)
  Make a close message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to close.
    amount: (float) quantity you want to close.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.
Informacje o Wersji:
Support BITGET exchange

알고리즘 트레이딩, 파인스크립트, 자동매매를 다루고 있습니다

[파인스크립트 무료강의]
gojdk.com/pinescript-start

[파인스크립트 with 자동매매]
gojdk.com/pinescript-tradinghook

[유튜브]
gojdk.com/youtube

[디스코드]
gojdk.com/discord
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.