miyako.pro

Broker Spread Overlay v2.0

This is for displaying a price line showing the spread difference of brokers such as 1broker.com or trading212.com where price is different than actual price. It may also be used as an ask line.

Version 2 is well featured with a toggle for JPY pairs. As well as 5 different traditional charts: Candlesticks , Heikenashi, Renko, Western Bar, Area.

If you like this indicator and/or it has helped you to earn profits, please donate.
- PayPal: ma.spencer@gmx.com
- Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X

Todo:
- linebreak
- kagi
- point and figure
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
// Coded by: Matthew Spencer
// If you like this indicator and/or it has helped you to earn money, please donate.
// Paypal: ma.spencer@gmx.com
// Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X
// "If I die in the land of the dead, will I be sent to the land of the dead again?"
study("Broker Spread Overlay v2.0", overlay=true)

separator = input(defval="Spread", title="---", type=string)
oneSpread = input(defval=0.0002, type="float", title="Pips")
jpyToggle = input(type=bool, defval=false, title="JPY Pips")
separator1 = input(defval="Chart", title="---", type=string)
lineToggle = input(type=bool, defval=true, title="Show Price Line")
candleToggle = input(type=bool, defval=false, title="Candlesticks")
heikenashiToggle = input(type=bool, defval=false, title="Heikinashi")
renkoToggle = input(type=bool, defval=false, title="Renko")
renkoSize = input(defval=5, type="integer", title="Renko ATR")
barToggle = input(type=bool, defval=false, title="Bar")
areaToggle = input(type=bool, defval=false, title="Area")

oneOpen = open + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneHigh = high + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneLow = low + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneClose = close + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)

heikenashiOpen = security(heikenashi(tickerid), period, open) + oneSpread
heikenashiHigh = security(heikenashi(tickerid), period, high) + oneSpread
heikenashiLow = security(heikenashi(tickerid), period, low) + oneSpread
heikenashiClose = security(heikenashi(tickerid), period, close) + oneSpread

renkoOpen = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, open)
renkoHigh = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, high)
renkoLow = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, low)
renkoClose = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, close)

linecolor = open < close ? green : red
linecolor2 = open < close ? blue : maroon
renkocolor = renkoOpen < renkoClose ? teal : orange


plot(lineToggle ? oneClose:na, title="Price Line", color=linecolor, style=areabr, linewidth=2, trackprice=true, transp=100, editable=false)
plot(areaToggle ? oneClose:na, title="Area", color=teal, style=areabr, linewidth=2, trackprice=false, transp=75, editable=true)
plotcandle(renkoToggle ? renkoOpen:na, renkoToggle ? renkoHigh:na, renkoToggle ? renkoLow:na, renkoToggle ? renkoClose:na , title='Renko', color = renkocolor, wickcolor=black)
plotbar(barToggle ? oneOpen:na, barToggle ? oneHigh:na, barToggle ? oneLow:na, barToggle ? oneClose:na , title='Bar', color = linecolor)
plotcandle(candleToggle ? oneOpen:na, candleToggle ? oneHigh:na, candleToggle ? oneLow:na, candleToggle ? oneClose:na , title='Candles', color = linecolor, wickcolor=black)
plotcandle(heikenashiToggle ? heikenashiOpen:na, heikenashiToggle ? heikenashiHigh:na, heikenashiToggle ? heikenashiLow:na, heikenashiToggle ? heikenashiClose:na , title='Heikenashi Candles', color = linecolor2, wickcolor=black)