noop42

Initial Balance

This script calculates and draws the initial balance price levels which can be really interesting for intraday activities.

Note: Obviously, you need to wait for the calculation period to finish in order to see your daily levels

The tool includes the following options
 • Customization of the session used to calculate the initial balance (default 0930-1030)
 • Show/Hide the calculation period (as a background color)
 • Show/Hide extra levels (report the IBH-IBL delta above and under the IB area)
 • Show/Hide intermediate levels (displays 50% price levels in the IB and extra areas)
 • Show labels (Display levels names as well as their price on corresponding lines)
  Levels names:
  - IBH (Initial Balance High)
  - IBH (Initial Balance Low)
  - IBM (Initial Balance Middle)
  - IBH x2
  - IBL x2
 • Default colors are green for high levels, red for low levels, and orange for intermediate levels
 • Extend levels (extends the current levels to left/right/both/none sides of the chart)

Informacje o Wersji: Note : Must be used under 30min timeframe (included)

 • max_bars_back parameter added
 • Tiny bug counting an unnecessary candle above 1m charts
Informacje o Wersji: Updates
 • default High and Low colors are now inverted
 • 3rd H/L levels added
 • High/Low delta of the initial balance is now displayed next to the IBM level
Informacje o Wersji: Updates:

 • The IB area is now colored to keep an easy view of a potential current trend formed through previous days (can be disabled)
 • Line style for main/extended/intermediate levels can be modified
Informacje o Wersji: Update

 • IB of previous days is disabled by default
 • IB calculation period background disabled by default
Informacje o Wersji: Update

 • Labels size can be modified in options
Informacje o Wersji: Update:

A few weeks ago, I wanted to have an quick synthesis of the current initial balance size compared to previous days, so I implemented a screener comparing the current IB delta with Min/Max/Avg delta of the 20 previous sessions to easily determine a Small/Medium/Huge status.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?