RicardoSantos

FunctionProbabilityViterbi

RicardoSantos Wizard Zaktualizowano   
Library "FunctionProbabilityViterbi"
The Viterbi Algorithm calculates the most likely sequence of hidden states *(called Viterbi path)*
that results in a sequence of observed events.

viterbi(observations, transitions, emissions, initial_distribution)
  Calculate most probable path in a Markov model.
  Parameters:
    observations (int): array<int> . Observation states data.
    transitions (matrix<float>): matrix<float> . Transition probability table, (HxH, H:Hidden states).
    emissions (matrix<float>): matrix<float> . Emission probability table, (OxH, O:Observed states).
    initial_distribution (float): array<float> . Initial probability distribution for the hidden states.
  Returns: array<int>. Most probable path.
Informacje o Wersji:
v2 minor update.
Informacje o Wersji:
Minor update: console library version.
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.